Lokale lasten voor inwoners blijven exact gelijk

STEENBERGEN – Ondanks de jaarlijkse, beperkte verhoging met 1% van de onroerende zaak-belasting (gemiddeld 2 euro, berekend op een WOZ-waarde van 196.100 euro) , blijven de lasten voor de inwoners van de gemeente Steenbergen in 2017 precies gelijk. Ook de rioolheffing gaat (met een euro) licht omhoog, daar tegenover staat echter een daling van drie euro van de afvalstoffenheffing. ,,Geen duppie erbij, geen duppie eraf,’’ stelt wethouder Marijke Vos van Financiën.

Zij is trots op de (meerjaren)begroting die op donderdag 3 november aanstaande in de raad wordt behandeld en blij met de alleszins gezonde financiële status van de gemeente Steenbergen, die over een vrije reserve van ruim 3,6 miljoen euro beschikt.

Dat onze gemeente er best wel warmpjes bij zit, is overigens geen verrassing, dat werd van het voorjaar al duidelijk bij de perspectiefnota. ,,We staan er goed voor,’’ bevestigt de wethouder, niet voorbijgaand aan het feit dat er de afgelopen jaren voor miljoenen is bezuinigd om de gemeentelijke financiën op orde te houden.

Voorzieningen in stand gehouden dankzij inzet bevolking

,,Daaruit zijn echter ook mooie initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan vanuit en met de bevolking, ondernemers en het verenigingsleven, bijvoorbeeld ten aanzien van het onderhoud van de sportvelden. Mensen zijn bereid gebleken om zelf – met ondersteuning van de gemeente – taken op zich te nemen, om voorzieningen zoals ook de zwembaden op peil te houden.’’ Uit waardering daarvoor en omdat het financieel haalbaar was, werd eerder dit jaar al besloten om de resterende bezuinigingen op deze voorzieningen achterwege te laten.

Hoge zorgkosten

Volgens Vos is het ook gelukt om nadrukkelijk oog te houden voor de menselijke maat, waardoor goede zorg en hulp gewaarborgd zijn gebleven voor alle burgers die het financieel moeilijk hebben.

Consequentie hiervan is anderzijds, dat de gemeente zo’n 13 miljoen (op een totale begroting van bijna 53,5 miljoen euro) ‘kwijt’ is aan alle zorgtaken. Zoveel geld krijgt zij hiervoor niet van rijkswege, waardoor de tekorten op het zogeheten sociaal domein gedurende dit jaar zijn opgelopen van 324.000 tot maar liefst 706.000 euro. Ook de komende jaren is er op dit vlak sprake van een vergelijkbaar tekort, waarvoor de gemeente haar reserves op dit gebied moet aanspreken.

Toch kiezen B en W ervoor om op de (meerjaren)begroting niet meer met een buffer van twee ton te werken, om tegenvallers op te vangen. Vos: ,,We hebben de kosten nu namelijk wel duidelijk in beeld.’’

2017 wordt het laatste volledige jaar voor het huidige college, waarin B en W dan ook het lopende raadsprogramma gaan afronden. ,,We liggen op koers,’’ aldus burgemeester Ruud van den Belt.