Ledenvergadering Oranjevereniging Dinteloord

DINTELOORD – Dinsdag 18 februari vergadert Oranjevereniging Dinteloord in sportcafé De Buitelstee. Aanvang van de vergadering is die dag om 20:00 uur.

Naast de normaal te bespreken zaken wordt het programma voor Koningsnacht op zondag 26 april en Koningsdag op maandag 27 april vastgesteld. Dat geldt ook voor het programma van de Nationale Dodenherdenking op maandagavond 4 mei en bevrijdingsdag dinsdag 5 mei.
Bij het bestuur zijn Hans Bolluijt, Arco Broere, Tim Huisman en Tim de Feijter herkiesbaar en wordt gestemd over de toetreding van nieuwkomer Remco Blom en er wordt afscheid genomen van Nel de Bode en Julia van Marrewijk.