Kunstgras vv Steenbergen hangt aan zijden draadje

STEENBERGEN – Een ‘ultiem’ gesprek tussen het bestuur van de club en de fractievoorzitters van alle raadspartijen moet volgende week woensdag tot uitsluitsel leiden over de aanleg van een kunstgrasveld voor vv Steenbergen, op het sportpark aan de Seringenlaan. De coalitie durft het ‘risico’ – van 12.000 euro per jaar – nog niet aan, zo bleek vanavond bij de behandeling van het slepende onderwerp in de gemeenteraad.

Gewoon Lokaal!, VVD, CDA, D66 en Steenbergen Anders dreigden hierbij tegen het voorstel van hun eigen wethouders te stemmen. De oppositie, bestaande uit Volkspartij en PvdA, nam het juist op voor met name verantwoordelijk wethouder Cors Zijlmans van Gewoon Lokaal! Hij sprak van een te verwaarlozen risico, temeer omdat er – als de realisatie  achterwege blijft – toch 45.000 euro uitgegeven zal moeten worden voor de renovatie van de huidige grasmat op veld 1 van het sportcomplex. Nog eens 25.000 euro wordt misgelopen als de af te graven grond niet op korte termijn wordt afgevoerd naar de A4.

Onvoldoende zekerheden

Een optelsommetje leert dat het vermeende risico dus al voor vijf tot zes jaar ‘getackeld’ kan worden. Hoewel de voetbalvereniging de afgelopen 2,5 jaar een meer dan vuistdik dossier opbouwde, om aan te tonen dat zij recht heeft op kunstgras en haar deel van de kosten kan betalen, biedt de begroting van de club volgens de coalitiepartijen onvoldoende zekerheden.

,,Wij begroten ‘conservatief’ en rekenen onszelf niet rijk, dat wordt nu tegen ons gebruikt,’’ concludeerde penningmeester Wim Roovers na afloop van de beraadslagingen, teleurgesteld over de zoveelste afwijzing.

Bij verder uitstel gaat weer een seizoen verloren

Alle hoop is echter nog steeds niet verloren. Wethouder Zijlmans drong aan op een ‘finale-gesprek’ tussen het verenigingsbestuur en de fractieleiders en dat werd, tussen de bedrijven van de vergadering door, meteen afgesproken voor volgende week woensdagavond.

Met een beetje geluk, kan het collegevoorstel dan donderdag 12 juni opnieuw in de gemeenteraad aan de orde komen. Als een meerderheid op dat moment alsnog groen licht geeft, kan de aanleg deze zomer waarschijnlijk nog net z’n beslag krijgen. Bij verder uitstel, gaat er weer een seizoen verloren.

'Ook scholen spinnen garen bij kunstgras'

Zijlmans benadrukte in zijn ‘pleidooi’ overigens ook nog dat niet alleen vv Steenbergen, de grootste (voetbal)club van de gemeente, gebaat is bij de voorziening. ‘Ook de basisscholen en ’t R@velijn plukken er de vruchten van’, hield hij de twijfelaars voor. Hun angst voor precedentwerking, probeerde hij weg te nemen door te stellen dat elke aanvraag op zichzelf beoordeeld dient te worden. En als NVS en SC Kruisland, die ook kunstgras willen, hun verzoeken goed onderbouwen, hebben zij daar ook gewoon recht op, aldus de wethouder.

'We moeten ons schamen'

,,We moeten ons schamen hoe we met deze kwestie zijn omgegaan en hebben zo lang de verwachting gewekt dat het wel in orde zou komen, dat we nu de schuld op ons moeten nemen,’’ stelde PvdA-fractievoorzitter Willem van den Berge, al zou hij niet ongelukkig zijn met wat extra garanties.

Zijn evenknie van de Volkspartij, Michel Lambers, benadrukte nog dat met kunstgras boven alles een forse kwaliteitsverbetering wordt bereikt voor een gemeentelijke accommodatie, waarvan volgens hem een belangrijk deel van de gemeenschap de positieve gevolgen ondervindt. ,,Jammer dat de noodzaak daarvan niet wordt ingezien.’’