Kruislandse dorpsraad roept hulp in van dorpsgenoten

KRUISLAND – In overleg met gemeente Steenbergen heeft dorpsraad Kruisland zich voorgenomen om een Leefbaarheidsplan op te stellen voor de komende vijf jaar. De dorpsraad roept daarbij de hulp in van dorpsgenoten en wil graag van hen horen waaraan behoefte is.

Een eerste inventarisatie van zaken die van belang zijn voor Kruisland is reeds gemaakt. Daarbij is gekeken naar de inbreng via de ideeënbus van de Coöpsupermarkt en de reacties van organisaties als Stichting Welzijn Kruisland en KBO Kruisland. Er is een conceptversie van het Leefbaarheidsplan voor Kruisland opgesteld, maar de dorpsraad wil dit graag aanvullen met reacties van de Kruislandse bevolking. Het eerste conceptplan is in te zien via wijkconnect.com/steenbergen/kruisland.

Ideeën insturen

Inwoners en vertegenwoordigers van de verenigingen die ideeën hebben die de leefbaarheid in het dorp op peil kunnen houden en zelfs kunnen uitbreiden, worden verzocht om een mailbericht te sturen naar: contact.dorpsraadkruisland@gmail.com.
De dorpsraad verzoekt iedereen om uiterlijk woensdag 31 maart zijn of haar ideeën of opmerkingen in te sturen.