Kruising in hartje Dinteloord op de schop

DINTELOORD – Als gevolg van de veranderde verkeersbewegingen in het dorp – ontstaan door de instelling van eenrichtingsverkeer op de Molendijk en de ontsluiting van het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland middels de Symbiose – gaat dezer weken de kruising van het Zuideinde met de Steenbergseweg en het Raadhuisplein in Dinteloord op de schop.

Belangrijkste wijziging van de situatie wordt dat de Steenbergseweg, die afboog naar het Zuideinde, rechtdoor komt te lopen langs het Raadhuisplein, waardoor een overzichtelijker geheel zal ontstaan voor de weggebruikers.

Heel de kruising wordt bovendien op drempelniveau gebracht en ook de aangrenzende fietspaden worden aangepast. De werkzaamheden zijn eind vorige week begonnen en duren tot en met 4 augustus.

Het kruispunt is deze volledige periode afgesloten voor alle verkeer. Inkomend vracht- en landbouwverkeer vanuit Steenbergen wordt omgeleid via de Noordlangeweg, Oudlandsedijk en de Stoofdijk. Uitgaand vracht- en landbouwverkeer moet de route Molendijk, Symbiose, Noordlangeweg volgen. Bestemmingsverkeer kan via de Dorus Rijkersstraat, Karel Doormanstraat en Van Heemskerckstraat van en naar het centrum.

De reconstructie van de kruising brengt ook een tijdelijke verplaatsing van het busstation met zich mee, naar de inrit van de Westgroeneweg vanaf de Steenbergseweg. De gemeente stelt hier zolang een parkeerverbod in, zodat de bussen goed kunnen keren. Een tijdelijke fietsenstalling blijft achterwege, tenzij een dergelijke voorziening in de praktijk toch noodzakelijk blijkt te zijn.

Met de werkzaamheden, waarover direct betrokkenen persoonlijk zijn geïnformeerd, is een bedrag van zo’n 35.000 euro gemoeid. De uitvoering berust bij Wegenbouw 2000 uit Rijsbergen.