Koopovereenkomst met SDW over pand Parkrakkers

STEENBERGEN – De centrale woonvoorziening die SDW wil gaan realiseren op de locatie van het vorig najaar gesloten kinderdagverblijf De Parkrakkers is weer een stap dichterbij. De zorginstelling heeft met de gemeente namelijk een voorlopige koopovereenkomst bereikt. SDW koopt de grond met de bestaande bebouwing aan de Zuidwal 2 voor een bedrag van bijna 500.000 euro en neemt zelf de sloop(kosten) voor haar rekening.

Een lucratieve deal voor de gemeente, want die houdt – na aftrek van de boekwaarde en de kosten voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging – een bedrag van ruim 200.000 euro over. Deze inkomsten gaan, zo stellen B en W de raad in ieder geval voor, linea recta de algemene reserve in. Het geld wordt, anders gezegd, toegevoegd aan de gemeentelijke spaarpot.

SDW heeft overigens tot 1 november de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden, als het plan toch niet haalbaar mocht zijn qua financiering, eventuele bodemverontreiniging of de aanwezigheid van asbest in het pand.

De cliënten van de regionale zorgorganisatie in Steenbergen, wonen momenteel verspreid over drie verschillende locaties. SDW koestert al langer de wens om de bewoners onder één dak bij elkaar te brengen. De plannen hiervoor op Buiten de Veste vielen niet in goede aarde bij de omwonenden aldaar. Inmiddels is SDW, aldus het college, blijer met de plek op de hoek van de Zuidwal en de Van Gaverenlaan, omdat die dichter bij het stadscentrum ligt.