Kastanjes aan Boven- en Benedensas verdwijnen

STEENBERGEN/DE HEEN – Eenenveertig kastanjes aan het Bovensas in Steenbergen en het Benedensas in De Heen zullen de komende jaren onder de bijl gaan. De bomen zijn allemaal getroffen door de ongeneeslijke bloederziekte. Vorig jaar werd er al een flink aantal gerooid, maar nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat de situatie er niet op vooruit is gegaan. Zo’n 12 bomen zijn dusdanig slecht dat het onverantwoord is om ze nog langer te laten staan. De overige bomen zijn in meer of mindere mate aangetast door de ziekte maar zullen er met de kennis van nu de komende jaren zeker aan bezwijken. Het Waterschap Brabantse Delta, dat de bomen in beheer heeft, heeft daarom een vergunning aangevraagd om alle bomen te rooien. Volgens een woordvoerder van het waterschap betekent dit echter niet dat ze ook allemaal direct verdwijnen. “Dat is zeker niet de bedoeling. Maar we willen wel de vrije hand hebben om een boom weg te halen zodra zijn conditie risico’s voor het publiek met zich meebrengt.” Het biedt het waterschap de mogelijkheid om tussen de momenten van onvermijdelijke kap al bomen te herplanten. Dat is ook een verplichting in de vergunning die door het college van de gemeente Steenbergen is verleend. De vergunning ligt nog tot en met 9 maart ter inzage. Er kan bezwaar ingediend worden tegen de beslissing.