Inwonertal daalt het hardst in kern Steenbergen

STEENBERGEN – Het aantal inwoners van de gemeente Steenbergen is afgelopen jaar met 156 personen verminderd. De grootste daling (119) doet zich voor in de kern Steenbergen, hoe dat precies komt is onduidelijk. In zowel Nieuw-Vossemeer (34), Kruisland (15) als De Heen (8) was juist sprake van een toename. Welberg raakte per saldo 84 ingezetenen kwijt, Dinteloord 10.

In Nieuw-Vossemeer heeft de groei te maken met de oplevering van het nieuwe Centrumplan, eind 2014. Het feit dat er uit Welberg zoveel mensen vertrokken, werd veroorzaakt door de uitstroom van arbeidsmigranten; buitenlandse werknemers die daar verbleven in pension Stella Maris en zich aanvankelijk niet hadden laten uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie.

Toename 'starters', maar jonge gezinnen trekken weg

Desondanks is er nog altijd sprake van een lichte toename van het aantal jonge mensen in de leeftijdscategorie van 20 tot 30 jaar, voor wie Steenbergen al bijna tien jaar een aantrekkelijke gemeente blijkt om zich te vestigen. Waarschijnlijk het gevolg van de relatief goedkope woningvoorraad.

In de leeftijdscategorieën tot 20 jaar en 30 tot 50 jaar zet zich een daling voort, waarmee het beeld wordt bevestigd dat gezinnen met kinderen wegtrekken uit de gemeente. Een belangrijk punt van aandacht, zo stellen B en W in een raadsmededeling over de zogeheten ‘loop der bevolking’ aan de raad. Hieruit valt verder onder meer af te leiden dat het aantal 65-plussers het grootst is in de stad Steenbergen, waar het voorzieningenniveau hoger is dan in de dorpskernen.

Er staan vooral veel vrijstaande huizen te koop

Aan de ‘loop der bevolking’ is ook de ontwikkeling van de woningbouw gekoppeld. Uit de cijfers blijkt dat er op 1 januari 413 leegstaande woningen in de gemeente waren, ietsje minder dan een jaar eerder het geval was. De leegstand bedraagt 4,1% van de totale woningvoorraad, die ruim tienduizend huizen omvat.

Opvallend is het grote aantal van 177 vrijstaande woningen dat te koop staat. Dat is 45% procent van alle huizen die te koop staan, terwijl het percentage vrijstaande woningen op de totale woningvoorraad niet meer dan 25% bedraagt.

De gemiddelde verkoopprijs van woningen lag in 2015 op 189.787 euro, een daling van bijna 1 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

In 2015 werden in onze gemeente 79 nieuwe huizen gebouwd en dat betekent een stijging ten opzichte van voorgaande jaren, maar het streefgetal is 84. De nieuwbouw richt zich vooral op de goedkopere koop- en sociale huurwoningen.