Inspraakavond over toekomstvisie Steenbergen

STEENBERGEN – In het gemeentehuis wordt woensdagavond 30 januari een inspraakavond gehouden over de toekomst(visie) van Steenbergen. De gemeente hoopt op een grote opkomst van haar inwoners, zodat hun wensen en ideeën zo goed mogelijk in het beleid kunnen worden verwerkt.

Tijdens de bijeenkomst komen de kansen, maar ook de bedreigingen die op Steenbergen afkomen aan bod, zoals de vergrijzing en de ligging aan de (toekomstige) A4. Alle aanwezigen krijgen vervolgens in groepsverband de gelegenheid om hun zegje te doen. Dat gebeurt aan de hand van vragen zoals ‘Wat is uw droom voor 2020?’

Bedoeling is volgens verantwoordelijk wethouder Miriam Termeer nadrukkelijk dat er ‘out of the box’, dus buiten de begaande paden wordt nagedacht over de toekomst van Steenbergen. De uitkomsten van de brainstormavond zullen door het college en de gemeenteraad worden gebruikt om het beleid voor de komende jaren uit te stippelen en vooral ook om de noodzakelijke bezuinigingen af te stemmen op de mening van de burgers.

,,Hoe breder de belangstelling en hoe groter het draagvlak voor zulke maatregelen, hoe beter het gemeentebestuur een toekomstscenario kan bepalen,’’ stelt wethouder Termeer. Zij steekt niet onder stoelen of banken dat de bezuinigingen die er nog aan zitten te komen pijn gaan doen. ,,Het vlees is namelijk al van de botten afgeschraapt.’’

De toekomstvisie wordt nog voor de zomer afgerond, zodat deze als leidraad kan dienen voor de perspectiefnota en de (meerjaren)begroting.

De inloopavond van aanstaande woensdag begint om 19.30 uur. Van tevoren aanmelden hoeft niet, maar is wel gewenst via griffier Lenneke van der Meer, tel. 14 0167 of l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl