Impuls voor werkgelegenheid op AFC Nieuw Prinsenland

DINTELOORD – Het bedrijventerrein van AFC Nieuw Prinsenland krijgt er weer een nieuwe ‘speler’ bij. De familie Van Oers uit Wouw heeft, via Wouda Invest BV, een perceel van ruim 8,8 hectare aangekocht op de locatie, om in de toekomst nieuwe agro- en levensmiddelenactiviteiten te ontwikkelen, die naar verwachting tot honderden nieuwe arbeidsplaatsen zullen leiden.

Wat de onderneming precies gaat doen, kan Evert van Oers op dit moment echter nog niet zeggen. ,,We zien deze aankoop in eerste instantie als een investering en hebben uiteraard wel gedachten over de mogelijkheden, maar concreet zijn onze plannen nog niet.’’ Desalniettemin is het volgens Van Oers realistisch om uit te gaan van een forse impuls voor de werkgelegenheid.

Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland is een initiatief van Suiker Unie. Directeur Albert Markusse zegt de komst van de nieuwe, grootschalige agro food-vestiging van de familie Van Oers toe te juichen en is ervan overtuigd dat in het kielzog hiervan meerdere bedrijven zullen volgen. ,,Er wordt al met kandidaten gesproken die zich hebben laten inspireren door dit wapenfeit.’’

De bedrijven Brisck/Nova Lignum en Grootscholte/4evergreen gingen Van Oers voor, en nabij de suikerfabriek in Dinteloord is momenteel ook het nieuwe Cosun Innovation Center van Suiker Unie in aanbouw, dat op termijn werk gaat bieden aan 120 veelal hoogopleide mensen. Streven is om rondom het innovatiecentrum ook andere onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de agro- en levensmiddelensector en de biobased economy te vestigen, met als doel symbiose en samenwerking te bevorderen.

Het bedrijventerrein kent een omvang van 70 hectare en sluit aan op de glastuinbouwlocatie van 270 hectare van het Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland.