‘Heg op pootjes’ lokt Rijdende Rechter naar Nieuw-Vossemeer

NIEUW-VOSSEMEER – “Zelfde klanten, andere rechter”, zo stelde John Reid – kantonrechter in Alkmaar, nu beter bekend als De Rijdende Rechter vanmiddag in ’t Wagenhuis. Voor hem zaten – gebroederlijk naast elkaar – ‘de klanten’, het echtpaar Kumutat-Dam en achterbuurman Herman Buijs. Zij hebben elkaar al eens eerder via de Rijdende Rechter getroffen. Wie scheldpartijen en buren die met elkaar op de vuist gaan verwacht in de komende TV-uitzending, zal na afloop teleurgesteld achterover in de bank terugzakken. Het werd een zeer beschaafde ontmoeting.

Na twee formele vragen: ‘kent u de reglementen’ en ‘heeft niemand van het tv-team u op voorhand gezegd dat u zeker zult winnen’ stak rechter Reid van wal. Hij omschreef het geschil tussen beide buren. Dat is ontstaan nadat het echtpaar Kumutat ‘een gewas’ heeft geplant, tegen de muur die de erfgrens vormt de tuinen van de buurtjes. Buijs wil dat deze beplanting – naar zijn mening bomen – worden verwijderd. Het echtpaar Kumutat vindt de beplanting noodzakelijk om hun privacy te beschermen. Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl hebben hier vorige week al over bericht.

Gewas?

“In de volksmond noemt men een dergelijk gewas Leilindes”, aldus de rechter. Hij sprak voorzichtigheidshalve nog over een hout gewas, want de werkelijke aard van de beplanting is in deze van hoogst belang. “Artikel 42, boek vijf van het wetboek stelt namelijk dat bomen op 2 meter van de erfgrens moeten worden gepland. Bij heesters is dat slechts 50 centimeter”, vertelt rechter Reid. “Ook gemeente Steenbergen heeft regels voor beplanting. Deze zijn vastgelegd in een ‘Bomenverordening’, waarin wordt bepaald wat nu wel of niet onder een boom wordt verstaan”. Het blijkt dat in de gemeente Steenbergen pas bij een stamdoorsnede van 10 centimeter gesproken kan worden over een boom.

‘Vos heeft ons zijn zegen gegeven’

Wij hebben destijds gesproken met burgemeester Vos en hem ons probleem voorgelegd. We hebben toen aangegeven wat wij als oplossing zagen: een beplanting tegen de muur aan. Hij heeft ons zijn zegen gegeven en gezegd: laat ze tot in de hemel groeien”, vertellen de Kumutats. “Nee, nee, nee. Je mocht de bomen in je tuin planten”, reageert Buijs. Hij haalt een brief aan die gemeente Steenbergen nadat gesprek heeft gestuurd. ‘Hierin dekt de gemeente zich in’.

Heg in de lucht

“De burgemeester kan de heer Buijs natuurlijk niet zijn rechten ontnemen”, vertelt rechter Reid. Vervolgens concentreert hij zich op de vraag of er sprake is van bomen of niet. Er volgt life een telefoontje naar de hovenier die de bomen heeft geplant. Die vertelt dat het om een beuk op stam gaat. Hij heeft de familie Kumutat inderdaad verteld over een zelfde geschil in Den Haag, waar de rechter de planters gelijk heeft gegeven. “Je moet het zien als een heg in de lucht”, aldus de hovenier.

‘Het is maar hoe je het bekijkt’

Rechter Reid raadpleegt een deskundige die is uitgenodigd om bij de zitting aanwezig te zijn. Deze expert – Cor van Gelderen van kwekerij Esveld in Boskoop – geeft aan dat het hier om beuken op stam gaat. De bomen zijn inmiddels 15 jaar oud en slechts zo’n 6 cm in doorsnede. “Het zijn beuken, maar het is maar hoe je er naar kijkt. Je kunt het ook als een heg zien”, aldus Van Gelderen. Zijn verwachting is dat de beuken op pootjes – zoals rechter Reid ze noemt – nu sneller zullen gaan groeien. “Over een jaar of vijf zijn ze 10 cm in doorsnede. En beuken blijven groeien. Als het optimaal is wel 200 jaar lang. Maar dat zullen beide buren niet meer meemaken”,

Belofte

Kumutat belooft dat hij met een gespannen net de bladeren op zal vangen, opdat zijn achterbuurman daar geen last van heeft. “Aan beloftes heb ik niks”, aldus Buys. Hij brengt net als in Steenbergse Courant zijn witte konijn ter sprake. De eerste vier jaar willen mensen er nog wel voor zorgen, daarna kijkt men er niet meer naar om. Als er geen onderhoud is, dan worden dit dus reuzebomen. En takken groeien gewoon door een net”. Er volgt een discussie over snoeien, want dat zegt Kumutat te zullen gaan doen. “Dat kan en mag niet in de zomer”, zo dient Buys hem van repliek.

Uitweg?

Expert Van Gelderen wordt er weer bijgehaald. Die stelt de aanwezigen gerust. “Deze beuken kun je rustig snoeien, op elk moment”. En die uitspraak biedt wellicht een uitweg. Rechter Reid belooft de zaak nog eens rustig te gaan overdenken. “Ik zie jullie op 16 maart in Slot Zeist. Dan zal ik uitspraak doen”. De rechter neemt keurig afscheid van alle aanwezigen en rijdt vervolgens Nieuw-Vossemeer uit.

‘Een kans’

Herman Buys zegt na afloop zijn uitspraak rustig af te wachten. “Het blijkt gecompliceerd”, zo stelt hij. Achterbuurvrouw Els Kumutat kan ook niet anders doen dan afwachten. “Er is een kans. Daar ben ik blij mee”.

Tekst en foto's: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl