Haventje van De Heen gaat voor meer beleving zorgen

DE HEEN – Inwoners van De Heen konden vanavond hun mening ventileren over twee ontwerpvarianten die zijn gemaakt voor de opknap van het haventje van De Heen. Deze plannen zijn gemaakt na gesprekken erover met omliggende ondernemers en Leefbaarheid De Heen. Opzet is om de plek aantrekkelijk te maken voor zowel inwoners, campinggasten als bezoekers.

Voor wethouder Cors Zijlmans een van de afsluitende projecten, zo realiseerde deze zich tijdens de inloopavond – vanavond in dorpshuis De Stelle – heel bewust. “Het doet me toch wel wat. Zeker nu mijn afscheid zo dichtbij is. Maar het is wel mooi om met het plan voor de Heense Haven af te sluiten”, aldus de wethouder. Hij schetst in het kort de opzet van beide varianten. Een mix van recreatie en praktisch gebruik, waarbij de opzet duidelijk is om het haventje meer smoel te geven en tevens beter toegankelijk te maken. Een van de stappen die zijn genomen was het niet langer verlengen van het contract met watersportvereniging ’t Volkerak. Leden hiervan gebruikten het terreintje bij de haven om er hun boten te stallen als er onderhoud nodig was. “In beide planvarianten is een recreatieveldje opgenomen. Het grote verschil zit hem in de wijze van parkeren, want ook dat moet mogelijk zijn. Bij de variant met langsparkeren is er meer groen en zijn er meer parkeerplaatsen. De variant met schuin parkeren oogt wat speelser, maar biedt minder groen en minder parkeerplaatsen. We zorgen er voor dat er nu ook een uitrijmogelijkheid is aan de achterzijde, realiseren een wandelpad met bankjes en verlichting”, zo verduidelijkt Zijlmans de hoofdlijnen van het plan.

Dit keer eerst met een voorstel gekomen

Ook  Raymond Schenk, afdelingshoofd van het team beheer ruimte en accommodaties, is tevreden met beide voorstellen. “We hebben er dit keer bewust voor gekozen om niet blanco te beginnen zoals bij andere plannen. Eerst hebben we de wensen en ideeën van betrokken ondernemers en Leefbaarheid De Heen geïnventariseerd. En op basis hiervan zijn de ontwerpvarianten gemaakt. Deze inloopavond is bedoeld om de reacties en mogelijke aanvullingen van de bewoners te krijgen. Zij kunnen dit op een reactieformulier aangeven”.

Meer fietsparkeerplaatsen

Die reacties komen al veel tijdens de inloopavond. “We zien al wel dat we meer fietsparkeerplaatsen moeten realiseren. Ook zijn er suggesties gekomen zoals bijvoorbeeld een laadpaal voor elektrische fietsen”, weet Bert van Drunen. Er komt naast het recreatieveld ook een verharding die het de kanovaarders gemakkelijker gaat maken. En we bedenken hoe we het lang parkeren kunnen verplaatsen naar plekken die iets verderaf liggen. Zo krijgen bezoekers meer ruimte voor kort parkeren”.

Begin volgend jaar starten

Vanavond worden de wensen geïnventariseerd en de komende twee weken worden andere reacties verzameld. Vervolgens komt de werkgroep bij elkaar en wordt een voorstel naar college en gemeenteraad gemaakt. Na goedkeuring wil men begin volgend jaar met de werkzaamheden starten om deze nog voor het nieuwe seizoen te hebben afgerond.

Tekst en foto's: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl