Grootse plannen voor centrum Steenbergen gepresenteerd

STEENBERGEN – Zorginstelling TanteLouise gaat zorgcentrum Onze Stede op een andere plaats in het centrum van Steenbergen herbouwen als verpleeghuis. Woningcorporatie Stadlander gaat de 600 huurwoningen in het centrumgebied verkopen, slopen of renoveren en appartementen voor senioren en levensloopbestendige woningen bouwen. De gemeente Steenbergen wil als rode draad door al deze plannen heen de vestingstad Steenbergen nieuw leven in te blazen. Vanmorgen kondigden de drie partijen deze grootschalige plannen aan tijdens een persconferentie in het gemeentehuis.

Wethouder Willy Knop gaf de aftrap voor de aankondiging van de ingrijpende operatie: “We staan de komende decennia voor grote uitdagingen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Het is van belang dat we daarin nu al de juiste keuzes maken en vooral dat we daarin met onze bondgenoten samenwerken om elkaar te versterken.”

120 Verpleegbedden

Namens TanteLouise gaf bestuurder Conny Helder uitleg over de plannen met Onze Stede. Deze zijn overigens niet nieuw. Het was al langer bekend dat het huidige zorgcentrum niet toekomstbestendig was. “De vorm van zorg die daar nu geboden wordt, zal de komende jaren afnemen en daarvoor in de plaats zijn juist verpleegbedden nodig. Voor Onze Stede betekent dit een transformatie naar 100 tot 120 verpleegbedden. Een aantal dat op de huidige locatie niet gerealiseerd kan worden.”

Waar dan wel, is nog de vraag, maar vast staat dat dit in ieder geval binnen het centrumgebied gaat gebeuren. De aanleunwoningen aan De Wei en de IJzeren Put die het zorgcentrum omringen worden in deze nieuwbouwplannen meegenomen. “De kracht van Onze Stede zit hem juist in de symbiose van deze twee woonvormen. We zullen zeker proberen dit te recreëren op de nieuwe locatie.”

 Verkoop, sloop, renovatie en nieuwbouw

Bestuurder van Stadlander, Marc van der Steen, beaamde dit ten volle: “We gaan samen op reis. We weten nog niet precies welke kant we op gaan. We weten wel dat we steeds samen dezelfde kant op zullen gaan.”

De plannen die de woningcorporatie heeft in het centrum van Steenbergen zijn ambitieus. Dat is volgens Van der Steen ook nodig: “We zien diverse ontwikkelingen op ons afkomen. De vraag naar eengezinswoningen in de huursector vlakt af terwijl de behoefte aan appartementen voor senioren en levensloopbestendige woningen juist toeneemt. Daarnaast hebben we de opgave om onze woningen te verduurzamen en CO2 neutraal te krijgen wat betekent dat we onze hele woningvoorraad aan moeten pakken.” De komende decennia zal er dan ook vele veranderen in de huursector in het centrum. Een deel van de eengezinshuurwoningen zal verkocht worden, andere gesloopt of gerenoveerd om te voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Daarnaast zal er de nodige nieuwbouw plaatsvinden. Met name in de vorm van appartementen voor senioren, maar ook levensloopbestendige woningen die geschikt zijn voor alle leeftijden.

Verbluffend resultaat

De rol van de gemeente Steenbergen is volgens wethouder Knop vooral om ervoor te zorgen dat de diverse projecten op een goede manier aan elkaar verbonden worden. Waar mogelijk wordt ook gekeken op welke wijze de ambitie van de gemeente Steenbergen om de vestingstad nieuw leven in te blazen gerealiseerd kan worden. “Als we dit voor elkaar krijgen, denk ik dat we tot een verbluffend resultaat zullen komen,” aldus de wethouder.