Goede belangstelling voor appartementsgebouw aan Dinteloordse Molendijk

DINTELOORD – Gisteravond kwam een vijftigtal belangstellenden een kijkje nemen tijdens de inloopavond aan de Oliemolen, waar het plan gepresenteerd werd voor een appartementsgebouw aan de Molendijk. Initiatiefnemer Fred Slings wil hierin op eigen grond acht huurappartementen realiseren.

“Hier ben ik echt blij mee. Het geeft zowel jongeren als andere belangstellenden de kans om in Dinteloord te blijven wonen of er juist te gaan wonen. Dit is goed voor de plaats”, stelt wethouder Wilma Baartmans. Zij was samen met ambtenaren van de gemeente Steenbergen aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Die vragen kwamen er wel degelijk. Om er drie te noemen: “Wat wordt de huurprijs, wanneer wordt het plan opgeleverd en is het vrije uitzicht over de Molenkreek permanent of tijdelijk?”.

Eerst bestemmingsplan wijziging nodig

De huurprijs zal tussen 750 en 850 euro per maand uitkomen, afhankelijk van welk appartement en ook de extra opties die er zijn voor de inrichting. Er gaat zeker nog een periode van een half jaar overheen om te komen tot een benodigde bestemmingsplanwijziging en vergunningen – als de gemeenteraad er tenminste mee akkoord gaat – vooraleer er met de bouw kan worden begonnen. Het plan is nog slechts in de tekenfase, die is uitgevoerd door ontwerp en ingenieursbureau Kraak uit Nieuw-Vossemeer. Kraak is niet alleen de architect, maar zal straks ook de bouw begeleiden. En het uitzicht aan de achterzijde van het beoogde pand over de Molenkreek zal zeker nog jaren zo blijven. Er zijn geen plannen meer – zoals jaren geleden vanuit de Woningstichting Dinteloord – om er een woonwijk te realiseren.

Inschrijvingen

Tijdens de inloopavond schreef zich al een twaalftal belangstellenden in. Een van de belangstellenden is de 22-jarige Naomi Broerse. Zij is thans nog woonachtig in Breda, maar wil graag in Dinteloord komen wonen. “Ik vind Dinteloord een leuk dorp en het is dichterbij voor mij. Het appartementsgebouw ziet er aantrekkelijk uit, het is modern en nieuw. Dat trekt me. En er is een prachtig vrij uitzicht aan de achterzijde”, zo verklaart zij haar belangstelling.

Vleermuizen

Architect Arco Kraak wijst erop dat er ook wordt samengewerkt met een ecoloog. “Dit vanwege de vleermuizen die in de buurt leven”. De hoop, maar ook de verwachting is dat er goedkeuring komt voor de plannen. ‘Dit is echt goed voor Dinteloord’.

Ook kritisch geluid

Niet iedereen is overigens blij met de plannen. Een van de buren laat een kritisch geluid horen. “Ik verwacht dat de privacy die ik ook in mijn tuin heb, wordt aangetast”. Wethouder Baartmans legt uit waar bezwaren kunnen worden neergelegd. “Wij zijn er als gemeente voor iedereen, dus ook voor u. Bij een goedkeuring hoort een goede afweging en die zal er zeker zijn”.