Gezocht: maatjes voor ‘Maatjes Plus’

STEENBERGEN – Tijdens een bijeenkomst voor hulpverleners in de zorg kwam destijds het idee naar voren om mensen die het nodig hebben ondersteuning te bieden in de vorm van het zogenoemde ‘Maatjes Plus’project. Zorgbehoevenden die deze vorm van ondersteuning kunnen gebruiken worden daarbij één op één ondersteund door hun eigen maatje: een vrijwilliger die hen persoonlijk helpt. Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS) roept zowel belangstellende vrijwilligers als inwoners die ondersteuning kunnen gebruiken, op om zich aan te melden voor ‘Maatjes Plus’.

Tonnie Joxhorst coördinator bij SWOS en het Maatjes Plus Project en Elice Vink van ‘Wij Zijn’ als coordinator van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) leggen uit waarom Maatjes Plus van start gaat en wat het project inhoudt.

“Het idee is eenvoudig. Er zijn mensen die zelfstandig wonen, maar om verschillende redenen een persoonlijke ondersteuning kunnen gebruiken. Denk hierbij aan mensen die een hersenbloeding hebben gehad, een psychiatrisch verleden hebben, verstandelijk beperkt zijn of mensen die veel moeite hebben om aansluiting te vinden bij hun omgeving. Zij worden maatje met een vrijwilliger. Die zal per week een uur of twee echt tijd voor hem of haar maken. Ze krijgen dan persoonlijk aandacht en hun maatje kan hen bij bepaalde zaken ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan samen boodschappen doen, samen zaken bespreken of bijvoorbeeld helpen bij het leggen van contacten met leeftijds- of lotgenoten”, of gewoon samen iets drinken, vertelt het tweetal.

Warme persoonlijkheid

Ze zoeken nu maatjes. Aan de ene kant dus vrijwilligers die zich voor iemand anders willen inzetten, aan de andere kant mensen die de hulp van een maatje kunnen gebruiken. “Vrijwilligers hoeven geen ervaren of geschoolde hulpverlener te zijn. De belangrijkste eigenschap die ze moeten bezitten is een warme persoonlijkheid. Mensen dus die belangstelling hebben voor hun medemens. Die zich betrokken voelen, zonder dat ze de problemen die ze tegenkomen meer naar huis nemen”, legt Tonnie Joxhorst uit.

Haar collega Elice Vink voegt daar aan toe dat ervaring op dit terrein prettig is, maar zeker niet noodzakelijk. “Vrijwilligers die zich voor het Maatjes Plus project aanmelden krijgen ondersteuning. Door middel van cursussen worden ze geschoold. En bij vragen kunnen ze ook altijd terecht bij een van de professionele begeleiders”.

En wat betreft de hulpbehoevenden: die kunnen zichzelf aanmelden of het kan ook zijn dat ze worden doorverwezen door verwijzers. Dat zijn onder meer huisartsen, GGZ, SDW, Steunpunt Mantelzorg, wijkzusters of maatschappelijk werkers.

Veel voldoening

Tonnie Joxhorst vertelt van de ervaring die ze jaren geleden als vrijwilliger opdeed in de Schilderswijk van Den Haag. “Ik deed daar met veel plezier ondersteunend vrijwilligerswerk. In mijn geval had ik te maken met mensen die om tal van redenen ernstig vervuilden. Hen helpen gaf veel voldoening en ik zag steeds stapjes van verbetering. Om mij heen waren veel meer vrijwilligers werkzaam. Ook zij ervaarden hoe fijn het is om iets voor anderen te kunnen betekenen”.

Aanmelden

Het Maatjes Plus-project gaat nu dus van start. De eerste fase is het werven van vrijwilligers en mensen die ondersteuning van een maatje kunnen gebruiken. Zij kunnen zich aanmelden bij de SWOS. Dat kan door te bellen naar: Tonnie Joxhorst, telefoon (0167) 541137. Mailen kan ook: mail: t.joxhorst@swo-stb.nl.

Foto: Tonnie Joxhorst van de SWOS (links op de foto) en Elice Vink van ‘Wij Zijn’ en VIP nodigen alle maatjes uit zich te melden.

Tekst en foto: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl