Gewoon Lokaal verontrust door waarschuwingen over staat kerncentrale Doel

STEENBERGEN – Gewoon Lokaal! gebruikt de artikel 40 verordening van de gemeenteraad om extra aandacht te vragen voor de verontrusting die de partij voelt naar aanleiding van waarschuwingen van drie Belgische professoren ten aanzien van de kerncentrales in Doel en Tihange. Die spreken volgens de partij in een artikel in de Belgische krant De Standaard over onaanvaardbare risico’s. Reden voor Gewoon Lokaal! om vragen te stellen aan het college van b en w.

“De fractie van Gewoon Lokaal! maakt zich met vele anderen al lange tijd grote zorgen over de onveiligheid en heeft al regelmatig opgeroepen tot sluiting van de kerncentrale in Doel. Nu zelfs professoren van een gerenommeerde Belgische Universiteit stellen dat de veiligheidsrisico’s onaanvaardbaar zijn, kunnen we niet meer lijdzaam blijven toezien hoe deze onveiligheid voor onze inwoners nog langer voortduurt, zeker niet nu er in België voorzichtig al weer stemmen opgaan om, puur om economische redenen, de centrale na 2025 nog langer open te houden”, aldus Jan Veraart namens de fractie van Gewoon Lokaal!

‘Doel definitief sluiten’

Op basis van het onderzoek dat de genoemde professoren  hebben gedaan en hun conclusie vindt Gewoon Lokaal! dat de kerncentrales definitief moeten worden gesloten. De partij wil nu van het college weten of dat er ook zo over denkt. En het vraagt of b en w bereid is om aan te dringen op een gezamenlijke oproep van de West-Brabantse burgemeesters bij de minister om alles te doen om de kerncentrale in Doel gesloten te krijgen. Ook vraagt Gewoon Lokaal aan het college of dit bereid is om West-Brabantse en Zeeuwse burgemeesters te verzoeken om hiervoor een gezamenlijke juridische procedure op te starten.