Gewoon Lokaal! stelt vragen over energieregeling

STEENBERGEN – De fractie van Gewoon Lokaal! dringt er bij het college op aan om tijdig de RREW- subsidie voor de gemeente Steenbergen aan te vragen. RREW staat voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen waarmee inwoners geld kunnen ontvangen voor energiebesparende maatregelen. Met als gevolg een verlaging van hun woonlasten. Vorig jaar verzuimde Steenbergen om een aanvraag in te dienen en daarom vraagt Jan Veraart namens Gewoon Lokaal! om er dit jaar zo snel mogelijk bij te zijn.

“De RREW kan door gemeentes bij het Rijk worden aangevraagd voor minimaal 1000 woningen waarbij per woning 100 euro beschikbaar is. Het beschikbare bedrag is echter fors lager dan vorig jaar, terwijl nu ook huurwoningen mee moeten doen (in 2019 alleen koopwoningen). Het motto is: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarom stellen wij het college voor om de aanvraag meteen op de eerste dag, 16 november aanstaande, te doen.”

Inhaalslag te maken


Gewoon Lokaal! vraagt verder om de samenwerking op te zoeken met buurgemeenten, die al eerder een succesvolle aanvraag deden. Zo ontving Bergen op Zoom vorig jaar 342.100 euro en Roosendaal incasseerde zelfs meer dan een miljoen euro. Die samenwerking zou ook gezocht kunnen worden met woningcorporaties, omdat minstens de helft van de aanvraag voor huurwoningen is.
Volgens de partij heeft de gemeente Steenbergen een inhaalslag te maken, vanwege de gemiste kans in 2019. Ook stellen ze dat er in onze gemeente nog veel woningen staan met een hoog energielabel. “Om de woonlasten van onze burgers in de hand te helpen houden, moeten we focussen op energie besparen. Niet door alleen naar grote miljoenenprojecten zoals windenergie en zonnevelden te kijken, maar juist door te kijken hoe gewone burgers kunnen meeprofiteren van de energiemaatregelen van het Rijk”, aldus Jan Veraart in zijn vragen richting het college.