Gemeenteraad ziet digitaal vergaderen niet zitten en stelt samenkomst nogmaals uit

STEENBERGEN – Met het verlengen van de avondklok heeft de gemeenteraad besloten om de vergaderingen die in februari gepland stonden, op te schuiven naar maart. Dat is wel de laatste keer, want nog een keer uitstellen laat de agenda niet toe. Digitaal vergaderen zoals in andere gemeenten al langer gebeurt, is op dit moment geen optie voor Steenbergen. “Ze treffen elkaar liever in levende lijve en de geschikte apparatuur is er momenteel nog niet”, aldus plaatsvervangend griffier Robert Defilet.

Het presidium, waar de fractievoorzitters van de verschillende partijen in vertegenwoordigd zijn, heeft wel een verzoek ingediend om te bepalen wat er nodig is om digitaal te vergaderen. Maar dat heeft volgens Jeroen Weerdenburg (CDA), niet de voorkeur van de meerderheid van de raad. “Je kan de sfeer beter proeven als je elkaar in de ogen kan kijken. Als de avondklok niet wordt ingetrokken, zal het erop neer gaan komen dat we eerder gaan beginnen. Bijvoorbeeld van 16:30 tot 19:30 uur. Dat zou voor sommige raadsleden betekenen dat er een paar uurtjes verlof van werk moet worden genomen. En we moeten mensen die niet heel dichtbij wonen, de tijd geven om naar huis te kunnen komen.”

“Digitaal vergaderen haalt emotie uit debat”

De gemeenteraad heeft bij het instellen van de avondklok uitgesproken om zo lang deze maatregel duurt fysiek niet bij elkaar te komen. Dat is zo besloten om een signaal af te geven en solidair te zijn met alle inwoners die ook binnen moeten blijven. En dus werden de vergaderingen al eerder verplaatst en nu voor de tweede, maar dus naar alle waarschijnlijkheid, laatste keer. “Op 4 maart moeten we sowieso een besluit nemen over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), in verband met de aanvraag van subsidies voor dat omvangrijke plan. Als de avondklok er dan nog is, dan beginnen we eerder. Dit uitstel is natuurlijk vervelend, want je bereidt je toch ook telkens voor. Maar met digitaal vergaderen haal de emotie uit het debat en krijg je niet alles mee”, zegt Maurice Remery van Gewoon Lokaal!.

Ook de andere grote partij uit de coalitie, de Volkspartij, vindt fysiek samenkomen van essentieel belang als er democratische besluiten moeten worden genomen. “Die openbaarheid voor onze burgers staat bij ons hoog in het vaandel”, zegt Ger de Neve. Volgens fractievoorzitter Michel Lambers zal het nog wel een aantal weken duren om een digitale verbinding goed in te stellen. “Want het moet ook op de Slos uitgezonden kunnen worden. Ik hoop dat het niet nodig is, maar het blijft koffiedik kijken op dit moment. “

De nieuwe agenda van de gemeenteraad

– 4 maart: extra besluitvormende vergadering; over o.a. het GVVP en verlichting beeldbepalende gebouwen
– 8 maart: oordeelvormende vergadering; over o.a. de nota grondbeleid en de renovatie van de atletiekbaan aan de Seringenlaan
– 10 maart: oordeelvormende vergadering over o.a. de Steenbergseweg en het rekenkamerrapport Duurzaamheid
– 25 maart: besluitvormende vergadering

Foto: Een overleg tijdens een schorsing, zoals hier gebeurde voor het corona-tijdperk, zijn elementen die bijdragen aan een goede besluitvorming, zo vindt een meerderheid van de raad. Daarom wordt er tot op heden niet digitaal vergaderd.
Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant