Gemeenten helpen elkaar in crisissituaties

STEENBERGEN – De gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht in het district de Markiezaten hebben hun krachten gebundeld op het gebied van de gemeentelijke taken in de crisisbeheersing. Gisteren vond de gezamenlijke start hiervan plaats in het gemeentehuis van Halderberge in het bijzijn van de burgemeesters, gemeentesecretarissen en medewerkers van de nieuwe crisisorganisatie.

Tijdens de startbijeenkomst van de nieuwe crisisorganisatie lanceerden de burgemeesters de app  ‘Bevolkingszorg de Markiezaten’ voor inwoners en medewerkers. In deze app kunnen inwoners informatie vinden over bevolkingszorg, de risicokaart van hun gemeente en handelingsperspectieven bij noodsituaties. De applicatie is beschikbaar voor Apple-,  Android-toestellen en Windows Phone.  

Bevolkingszorg

Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) zijn gemeenten vaak vanaf het eerste moment na een crisis betrokken. Zij hebben een algemene zorgplicht voor hun inwoners, ook tijdens rampen en crisissituaties. Deze zorgplicht wordt bevolkingszorg genoemd. In plaats van ieder voor zich een crisisorganisatie te onderhouden, hebben deze gemeenten vanaf nu  samen een districtelijk crisisteam.

Ondersteuning

De gemeenten binnen het district zijn afzonderlijk niet voldoende in staat te om te voldoen aan de operationele prestatie-eis van de Veiligheidsregio  Midden-en West Brabant om zichzelf tijdens crises 72 uur te redden zonder een beroep te doen op buurgemeenten voor ondersteuning. Nu de nieuwe crisisorganisatie operationeel is, kan er meer kwaliteit worden geboden, zijn cruciale sleutelfuncties 24/7 beschikbaar en worden kosten en tijd bespaard, omdat er minder mensen nodig zijn.