Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan in 2020 naar de gemeenteraad

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders deelt de gemeentraad mee dat de aftrap is gegeven voor de uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Dit plan beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer. Alle aspecten worden in het plan meegenomen. Naar verwachting komt het plan in het tweede kwartaal van volgend jaar naar de gemeenteraad.

In het plan wordt het beleid uitgestippeld op het gebied van verkeersveiligheid, loop- en schoolroutes, fietsverkeer, autoverkeer, landbouw- en vrachtverkeer, parkeren, openbaar vervoer en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de toekomstvisie van de gemeente komt erin aan bod.
De opdracht tot het opstellen van het GVVP wordt aanbesteed en zal worden gegeven aan een externe partij met de juiste expertise. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en na mei 2019 wordt begonnen met het daadwerkelijk opstellen van het plan. Daarbij zullen ook inwoners, belanghebbenden en de gemeenteraad worden betrokken.
Omdat het opstellen van het plan lang duurt is een verkeersdeskundige ingehuurd om tussentijdse vraagstukken en problemen te kunnen aanpakken.