Gemeente wil inwoners uitdagen met ‘Right to challenge’

STEENBERGEN – Leefbaarheid en kernen blijft voor de gemeente een belangrijk speerpunt. Continu wordt geprobeerd om de lijnen met inwoners kort te houden, de gemeenschappen te versterken en burgers vooral zelf met ideeën te laten komen. Zo is er het succesvolle initiatievenfonds, waarbij inwoners met een goed idee geld uit dit potje kunnen ontvangen om snel aan de slag te kunnen gaan. Wat daar nog bijkomt is ‘Right to challenge’: inwoners kunnen taken van de overheid overnemen als ze denken dat ze het slimmer, beter of goedkoper kunnen doen.

Dit plan komt uit de koker van de Rijksoverheid die verwacht dat gemeenten daarmee aan de slag gaan. “Het is voor ons best een beetje spannend, maar we willen ermee beginnen en al doende bijstellen. Maar kijk naar een initiatief als de Ontmoetingswinkel: het komt vanuit inwoners en je ziet dat het werkt en gewaardeerd wordt”, aldus Esther Prent tijdens de oordeelvormende vergadering. 

“Levert meer werk op voor ambtenaren”

‘Right to challenge’ trok zo’n beetje als enige de aandacht van de raadsleden na het lezen van de kadernota Leefbaarheid en Kernen. “Ik begrijp niet waarom deze nota moest worden opgesteld. Er staat behalve dit niks nieuws in”, stelde Nicky Broos namens de VVD. De PvdA denkt dat het de ambtenaren alleen maar meer werk gaat opleveren en roept op het niet te doen. “Houd het bij het initiatievenfonds, dat werkt goed en snel”, vindt Joop Stoeldraijer.
Maar volgens de wethouder kost dit geen extra tijd, maar borduurt het voort op een toch al ingezette verandering waarin inwoners meer meedenken over hun eigen leefomgeving. “Maar er moeten natuurlijk wel goede afspraken worden gemaakt zodat voor iedereen duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen”, zei Prent.

Genoeg burgerinitiatieven, maar corona blokkeert

Onlangs bracht het college naar buiten wat het initiatievenfonds in 2020 heeft opgeleverd. Voor dit jaar is hiervoor 50.000 euro beschikbaar. De gemeente ziet het fonds als middel, en geen doel op zich. Oftewel: samen sneller van een idee tot uitvoering komen.

In Steenbergen is er onder andere een kunstwerk op de rotonde gerealiseerd, er komt een watertappunt in Kruisland en er is een hondenspeelplaats op de Welberg gekomen waar al veel gebruik van wordt gemaakt. Helaas heeft het coronavirus een negatieve impact op de creativiteit in de kernen, waardoor behoorlijk wat initiatieven die geld toegekend hebben gekregen, blijven ‘steken’.

Kerncoördinatoren worden gewaardeerd

Positief zijn college en raad over de rol van de kerncoördinatoren die sinds vorig jaar aan de slag zijn gegaan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen, ideeën en klachten en slaan zodoende een brug tussen gemeente en inwoners. Vanwege het succes van deze kerncoördinatoren zijn de uren hiervoor uitgebreid, zo wordt gesteld in de kadernota. Er zijn nu twee mensen die allebei 24 uur per week beschikbaar hebben om ieder drie kernen te bedienen.

De gemeenteraad moet de kadernota Leefbaarheid en Kernen nog wel officieel aannemen.

[ door Nicole van de Donk ]

Foto: Het initiatievenfonds van de gemeente dat sinds 2018 bestaat, heeft ervoor gezorgd dat plannen van inwoners, zoals het speelterrein Hart van Zuid, succesvol zijn gerealiseerd. Deze archieffoto is gemaakt tijdens de opening van het speelterrein in september 2018.