Gemeente op zoek naar langdurige exploitant jachthaven

STEENBERGEN – De gemeente heeft de exploitatie aanbesteed voor de jachthaven van Steenbergen. Belangstellenden kunnen tot 23 juni hun interesse kenbaar maken en moeten daarbij onder meer aangeven welke nieuwe initiatieven zij in en rond de haven willen gaan ontplooien. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar een exploitant voor een periode van 30 jaar.

Het havengebied krijgt in 2015 – in navolging van de Steenbergse binnenstad – een stevige opknapbeurt en kwaliteitsimpuls, om de recreatieve aantrekkingskracht ervan te vergroten.

Vervolgens moet echter de markt haar werking doen, oftewel is het aan ondernemers om verdere investeringen te plegen, zo vindt de gemeente. Die verwierf de jachthaven vorig jaar in eigendom en gaf, na een aanbestedingsprocedure, de exploitatie vooralsnog in handen van De Schapenput uit De Heen. Aannemelijk is dat de tijdelijke exploitant ook voor de toekomst mogelijkheden ziet, maar andere gegadigden mogen nu dus eveneens hun plannen indienen en een bod uitbrengen.

De exacte opdrachtomschrijving en bijhorende stukken, zoals het programma van eisen, staan op TenderNed: het digitale portaal voor aanbestedingsprocedures van overheidsinstanties. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot Bjorn Marijnissen van de gemeente/inkoopbureau West-Brabant.