Gemeente krijgt meer geld van het Rijk dan verwacht

STEENBERGEN – De meerjarenbegroting was al sluitend, maar ziet er nog wat gunstiger uit nu bekend is geworden dat de jaarlijkse uitkering van het Rijk aan de gemeente Steenbergen hoger uitpakt dan aanvankelijk werd verwacht. Het gaat om een financiële meevaller van in totaal zo’n 850.000 euro, verdeeld over de periode 2013-2017.

Dankzij dit ‘extraatje’, ten gevolge van het zogenoemde Herfstakkoord van de regering, mag de gemeente met terugwerkende kracht nog een kleine twee ton toevoegen aan het resultaat van afgelopen jaar, waardoor een positief saldo ontstaat van 340.000 euro. Dit geld wordt toegevoegd aan de algemene middelen, oftewel de spaarpot van de gemeente.

In 2014 levert de aangepaste rijksbijdrage slechts 95 euro op, dus dat zet geen zoden aan de dijk, maar de komende jaren kan de wethouder van financiën achtereenvolgens 206.000, 217.000 en 244.000 euro optellen aan de inkomstenkant van de begroting en dat biedt dus extra bestedingsruimte.

Hierbij dient wel te worden aangetekend de gemeente nog moet afwachten hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgt voor de decentralisatie van een groot aantal zorgtaken en of dat bedrag toereikend is om deze naar behoren uit te kunnen voeren.