Gemeente gaat met bewoners Kruispoort rond te tafel en kapt de negen platanen

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen laat weten dat de motie van de gemeenteraad om de platanen op de Kruispoort te kappen nu wordt uitgevoerd. Eerst wordt echter met omwonenden gekeken naar een herplantplan.

Ook dat was een opdracht van de gemeenteraad en ook deze opdracht voert het college uit. “Deze week krijgen de omwonenden een uitnodiging om mee te denken over een nieuwe inrichting van dit stukje centrum”, zo stelt wethouder Wilma Baartmans.

Langlopende discussie

De discussie over het al dan niet kappen van de platanen loopt al lange tijd. Uiteindelijk vond op 8 mei dit jaar een hoorzitting plaats waarin vier ingediende bezwaarschriften zijn behandeld. Vervolgens bracht de commissie bezwaarschriften een advies uit, het college neemt dit niet helemaal over. Het vindt dat de ‘onveiligheidsgevoelens’ die bij verschillende omwonenden leven zwaarder wegen dan de conclusie van het onderzoek dat aangeeft dat de bomen niet onveilig zijn. De platanen worden van de Monumentale bomenlijst verwijderd en het kappen kan daardoor zonder vergunning gebeuren.