Geest van Nelson Mandela moet gaan waaien in Steenbergen

STEENBERGEN – Hij nam ‘grote woorden’ in de mond, zo vond hij ook zelf, maar Commissaris van de Koning Wim van de Donk meende het wel degelijk toen hij vanmiddag zei dat ‘de geest van Nelson Mandela’ moet gaan waaien in de gemeente Steenbergen. ,,Dat is nodig om tot verzoening, heling en vergeving te komen.”

,,Niets minder dan zo’n mentaliteit is nu noodzakelijk,’’ stelde Van de Donk. ,,Want ‘we’ liggen echt in de kreukels en er moet op een objectieve manier worden teruggekeken op alles wat er is gebeurd. Zonder voorbij te gaan aan alle emoties, maar wel vanuit een toekomstgericht perspectief. Ik doe een dringend beroep aan iedereen die hierbij betrokken is, en dus ook aan de bevolking, om aan het welslagen van dit moeilijke proces mee te werken.’’

Van de Donk maakt vanmiddag in het provinciehuis bekend dat de 65-jarige Joseph Vos, tot mei dit jaar actief als dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta en ook als (oud-)Roosendaler geen onbekende in de regio, met onmiddellijke ingang is aangesteld als waarnemend burgemeester voor de gemeente Steenbergen. Tot nader order vervangt hij Saskia Bolten, die geen ontslag heeft ingediend ondanks de motie van wantrouwen tegen haar, maar voor onbepaalde tijd verlof  ‘geniet’.

Aan Vos is nu de ingewikkelde en complexe taak om uit de rokende puinhopen weer tot onderling vertrouwen te komen binnen de ambtelijke en vooral bestuurlijke organisatie van de gemeente Steenbergen. Hij zei zich ervan bewust te zijn dat hem een uiterst zware taak is toebedeeld. ,,Een enorm moeilijke klus, waar ik een flinke kluif aan ga hebben, maar ik heb het vertrouwen er met alle betrokkenen aan uit te komen.”

,,Een koninklijke oplossing,’’ reageert vice-raadsvoorzitter Koos Boluijt. ,,Er moest iets gebeuren.’’