Financiële steun voor verenigingen onderweg

STEENBERGEN – Zo’n 170 verenigingen en stichtingen in de gemeente Steenbergen krijgen een extra steuntje in de rug om het coronaleed wat te verzachten. De gemeenteraad staat positief tegenover een voorstel van het college waarbij er maximaal 40.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor initiatieven van de clubs om sterker uit de crisis te komen. Daarnaast wordt het reguliere subsidiebedrag verhoogd om de verliezen te compenseren. Alle partijen waren het erover eens dat de maatschappelijke organisaties van groot belang zijn voor de leefbaarheid in alle kernen.

Volgens wethouder Esther Prent is er goed gekeken naar hoe het beschikbare budget het beste kan worden ingezet. Het Rijk heeft namelijk ook geld beschikbaar gesteld: alles bij elkaar zo’n 222.000 euro. De gemeente kan putten uit het corona noodfonds waar al eerder bijvoorbeeld noodlijdende ondernemers aanspraak op hebben gemaakt.

Hoe hoog het compensatiebedrag is, hangt af van wat de stichting of vereniging normaal gesproken ontvangt. Voor de gemeenschapshuizen is wel een vast bedrag vastgesteld van 10.000 euro en de vier musea krijgen elk 2500 euro.

“Geld kan snel naar de verenigingen toe”

“Het is heel verschillend hoe de clubs de coronacrisis doorkomen. De tennisverenigingen doen het juist goed, omdat dat veelal kon doorgaan. Maar de denksporten zoals bridge liggen al bijna een jaar stil. Vanuit de gemeente is er in 2020 al op verschillende manieren steun verleend zoals het kwijtschelden van huur. We hadden de hoop na de zomer dat we erdoorheen waren. Maar 1 oktober was het weer einde oefening. Deze compensatieregeling is makkelijk uitvoerbaar waardoor het geld snel bij de verenigingen op de rekening kan staan.”

“Niet één vereniging zou mogen omvallen”

De raad en college waren het erover eens dat er misschien wel geen verenigingen of stichtingen zijn die acuut dreigen om te vallen, ze hebben wel degelijk ingeteerd op hun reserves. Geld dat eigenlijk bedoeld was voor een bepaalde bestemming in de toekomst. “Er is bij de buitensportverenigingen dan nog wel enige activiteit mogelijk geweest, maar de ontbrekende kantine-inkomsten zijn een flinke klap”, zo zei Jurgen Huijbregts (CDA). D66 hoopt dat de clubs weer terug kunnen komen op het oude niveau van voor corona. “We zouden het heel jammer vinden als er ook maar één sport- of cultuurvereniging zou wegvallen door corona”, aldus Tim Huisman.

Foto: De gemeente gaat alle stichtingen en verenigingen compenseren met extra subsidie, en er komt maximaal 40.000 euro beschikbaar voor actieplannen vanuit de clubs zelf. Alle gemeenschapshuizen ontvangen een vast bedrag van 10.000 euro om het verlies in coronatijd te compenseren.

[ door Nicole van de Donk ]