Extern onderzoek naar verbeteren functioneren gemeentebestuur

STEENBERGEN – Er komt een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om het functioneren van zowel de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie van de gemeente Steenbergen te verbeteren. Dat heeft de Commissaris van de Koning in overleg met alle fractievoorzitters van de raadspartijen besloten.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft gisteravond op zijn verzoek met het presidium gesproken. Uitkomst van deze geheime vergadering was dat het nuttig en nodig is om 'een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden het functioneren van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente te verbeteren', zo meldt een persbericht dat de provincie Noord-Brabant eind deze middag openbaar heeft gemaakt.

De verkenning wordt uitgevoerd door een commissie bestaande uit José van Gorp (oud-burgemeester van Bernheze), Herman Sietsma (voormalig algemeen directeur van de provincie Utrecht) en jurist Jo Maes. Dit gezelschap van 'zwaargewichten' zal uiterlijk eind september rapporteren aan de Commissaris van de Koning en het presidium, het overlegorgaan van de burgemeester en de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad.

Tot die tijd worden er geen nadere mededelingen gedaan, zo de tekst eindigt het persbericht.

In de wandelgangen van het gemeentehuis, alsook daarbuiten, viel al enige tijd te bespeuren dat het niet altijd even goed botert tussen (top)ambtenaren van de gemeente Steenbergen en het college.

De afgelopen dagen werden de geruchten over 'hommeles' in het gemeentehuis hardnekkiger. Niemand wilde officieel iets zeggen, maar uit de reacties viel wel op te maken dat er een escalatie dreigde. Die wil men met dit onderzoek vermoedelijk proberen  te voorkomen.

Het is nog maar een paar jaar geleden dat de Commissaris van de Koning(in) ook al in moest grijpen vanwege de (vermeende) 'versteende verhoudingen' tussen college en gemeenteraad. Sindsdien is de politieke situatie door de bank genomen wel verbeterd. In commissie- en raadsvergaderingen blijkt echter bij herhaling dat het college met ambtelijke stukken op de proppen komt, waar de raadsleden hun besluiten niet (goed) op kunnen baseren.