Expositie over het invloedrijke burgemeestersgeslacht Van Loon

STEENBERGEN – Eigenlijk zouden er in Steenbergen drie Burgemeester Van Loon-straten moeten zijn. Die eer komt Jacobus Laurentius, Jacobus Johannes en Jacobus Antonius Alphonsus Maria van Loon zonder enige twijfel toe, gezien hun betekenis voor de stad in de tijd dat zij hier de scepter zwaaiden en door de oprichting van de suikerfabriek een enorme impuls gaven aan de werkgelegenheid voor zowel boeren, toeleveranciers, middenstand, technici, hoger opgeleiden en arbeiders.

Over de invloedrijke burgemeestersfamilie, die indertijd zelfs een eigen bank bezaten, is zaterdag 14 september van 12.00 tot 17.00 uur een gratis toegankelijke expositie te zien in de Gummaruskerk.

Op negen panelen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de heren Van Loon destijds in Steenbergen leefden, woonden (o.a. in het vroegere pand op de hoek van de Markt en de Kaaistraat, de ‘Witte Villa’ en de verdwenen villa Van Loon aan de Fabrieksdijk), werkten en uiteindelijk hun laatste rustplaats vonden in nog altijd bestaande grafmonumenten op de rk-begraafplaats aan de Nassaulaan.

De tentoonstelling, samengesteld door Niek van Beers van de plaatselijke monumentencommissie, wordt gehouden ter gelegenheid van het landelijke monumentenweekeinde, dat dit jaar als thema ‘Macht & Pracht’ kent.

Oprichting suikerfabriek

Het begon allemaal met de komst van Jacobus Laurentius van Loon, die zich in 1828 hier vestigde. Koopman, leerlooier en winkelier was hij. In 1843 werd hij lid van de Steenbergse gemeenteraad, van 1850 tot 1868 bekleedde hij het burgemeestersambt. Dit in navolging van zijn opa en vader; zij vervulden deze functie respectievelijk in Roosendaal en Oudenbosch, waar Jacobus Laurentius dan ook vandaan kwam.

Eén van zijn zoons, Jacobus Johannes, trad in 1881 in de voetsporen van zijn vader en bleef burgemeester tot 1909. Ook is hij de geschiedenisboeken ingegaan als een uiterst succesvol zakenman, die samen met Johannes Adrianus de Ram de suikerfabriek in Steenbergen oprichtte.

Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer

De derde burgemeesters-‘telg’ was Jacobus Antonius Alphonsus Maria van Loon, hij volgde in 1910 zijn vader op (tot 1919), bracht grote vernieuwingen aan in de suikerfabriek en richtte met J.P. van Rossum de Centrale Suiker Maatschappij (C.S.M.) op. Evenals zijn vader en opa was ook hij langdurig dijkgraaf in Steenbergen en omgeving.

De scheikundig ingenieur maakte bovendien veertien jaar deel uit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, zat vier jaar in de Eerste Kamer en vertrok in 1921 naar Den Haag. Steenbergen op dat moment achterlatend als een welvarende gemeente.

Foto: Jacobus Laurentius, Jacobus Johannes en Jacobus Antonius Alphonsus Maria van Loon (vlnr), geportretteerd op schilderijen die nog steeds in het bezit zijn van hun nazaten.