Dorpsraad Nieuw-Vossemeer doet klemmend beroep op Rabobank in Open Brief

NIEUW-VOSSEMEER – De Dorpsraad van Nieuw-Vossemeer is hevig teleurgesteld in de beslissing van Rabobank Zuidwest-Brabant om de geldautomaat in het kerkdorp per direct buitengebruik te stellen. Deze voorziening hoort in een kleine kern als Nieuw-Vossemeer. De bank heeft een lange historie in het kerkdorp en moet haar klanten serieus nemen, zo vindt de Dorpsraad.

Er is begrip voor de reden om de geldautomaat op de huidige locatie te sluiten, maar er zijn volgens de Dorpsraad andere plaatsen waar de realisatie van een geldautomaat veilig mogelijk is. De Dorpsraad schreef een Open Brief, waarin ze haar gedachten aangeeft:

Nieuw-Vossemeer 5 oktober 2017

Onderwerp:  Pinautomaat Nieuw-Vossemeer

Aan de directie van Rabobank ZuidWestBrabant.

Geachte heren Vreman en Van Diest,

Na eerst in een gesprek te hebben aangekondigd dat u voornemens bent de pinautomaat in Nieuw-Vossemeer te sluiten, waarbij u tevens aangaf open te staan voor overleg en opties, kwam deze week uw schriftelijk bericht de automaat met onmiddellijke ingang te sluiten.  Dit terwijl de automaat ‘s nachts al werd afgesloten, het directe gevaar was al aangepakt.

Jammer dat u niet gewacht heeft op een goede oplossing voor Nieuw-Vossmeer. 

Nog niet zo lang geleden lazen wij “Rabobank maakt haar strategische koers bekend. Rabobank wil als klantgerichte coöperatieve bank dichterbij dan ooit zijn voor klanten, leden en maatschappij. Rabobank wil met haar coöperatieve missie een gerichte bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn van Nederland”.  

Hoe serieus gaat u met deze plannen om?  Hoe serieus neemt u uw klanten in Nieuw-Vossemeer, een dorp dat van oudsher (Boerenleenbank) veel RABO gebruikers kent.  De Rabobank is thans niet dichterbij dan ooit, maar lijkt verder weg dan ooit.

De dorpsraad heeft inmiddels van vele mensen verontruste maar ook boze reacties ontvangen m.b.t het verdwijnen van de pinautomaat en wij begrijpen deze reacties goed.  De pinautomaat is onderdeel van de leefbaarheid en de daarbij horende voorzieningen van ons mooie dorp.

Contant geld zal dan wellicht ooit verdwijnen maar zover is het nog lang niet. We betalen ons ijsje bij de ijscoman aan de deur contant, we geven onze kinderen contant zakgeld, we stoppen wat in de collectebus, we kopen (via FB of Marktplaats) iets bij iemand in de buurt en betalen die contant.

De dorpsraad ziet dan ook maar een goede oplossing en die bestaat uit het verplaatsen van de automaat. Deze kan bijvoorbeeld los komen staan op het pleintje waar deze nu staat (net als in St. Annaland of aan het Floraplein in Steenbergen). Maar er zijn veel meer goede locaties, zoals bijvoorbeeld op het plein bij de Vossemeren. In de Vossenburcht zijn s ’nachts geen mensen dus ook daar zou een automaat in de gevel plaats gemaakt kunnen worden.  Het zou ook een automaat kunnen zijn binnen in het gebouw ‘de Vossemeren’ met bijvoorbeeld openingstijden van 8.00 tot 20.00.  Kortom waar een wil is, is een weg. Wij gaan er alsnog vanuit dat u het verplaatsen van de automaat nastreeft.

Hoewel de reacties van uw kant ons die hoop een beetje ontnemen.

“We zoeken naar een haalbare en verantwoorde oplossing”  lazen we.
Wanneer is het voor u haalbaar ?

“we zoeken naar een oplossing voor het wegvallen van de geldautomaat”  lazen we.

Geachte heren, geld bezorgen op bestelling is voor ons dorp geen goede optie. 
 

Wij hopen dat de Rabobank ook dichtbij haar Vosmeerse klanten blijft.

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie,

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer.