Dorpsraad en Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) beiden aan woord over arbeidsmigranten

STEENBERGEN – Hoewel het onderwerp arbeidsmigranten pas volgende maand in de raadszaal inhoudelijk behandeld gaat worden, werd de kwestie woensdagavond al wel aangeroerd in de oordeelvormende vergadering. Hakim Tampoebolon voelde zich geroepen om als voorzitter van de dorpsraad Dinteloord en Prinseland te reageren op het manifest van de WBLD. In dat manifest wordt gesteld dat het beoogde perceel aan de Noordlangeweg ongeschikt is als locatie om arbeidsmigranten te vestigen. Volgens de dorpsraad is het echter wel mogelijk om deze groep dicht bij de woonkern te huisvesten en zouden we deze arbeidsmigranten niet als derderangsburgers moeten behandelen.

Namens de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) waren er twee insprekers, Leon Aanraad en John Klaasman. In beide betogen werden provinciale plannen aangehaald waarin volgens de leden van de werkgroep wordt gesproken over een voorkeur om deze arbeidsmigranten dicht bij de werkplek te huisvesten. “Wij willen als werkgroep dat de huisvesting van deze groep mensen fatsoenlijk en veilig plaatsvindt, conform wet- en regelgeving. Maar wel op het bedrijfsterrein, en dus niet het probleem verplaatsen naar de voortuin van de buren”, aldus Aanraad.

Socialistisch hart

Raadslid Theo van Es (VVD) refereerde in reactie op dit betoog aan het politieke verleden van Leon Aanraad, die vroeger een boegbeeld van de Steenbergse PvdA was.
“Waar is uw socialistisch hart gebleven? U drijft deze mensen naar mijn gevoel van de gemeenschap af door ze oneerbiedig gezegd in een schuur te proppen. Het jaren ’70 beeld dat u schetst dat ondernemers alleen maar uit zijn op winst maken klopt allang niet meer. Het gaat bij het pension Stella Maris op de Welberg al jaren goed, dus waar bent u zo bang voor?”, aldus Van Es.

Nog geen voldongen feit

Ook Hakim Tampoebolon van de dorpsraad is van mening dat we een handreiking moeten doen naar de arbeidsmigranten door ze te betrekken bij de Dinteloordse samenleving. “Sommigen van deze mensen zitten al vijf jaar op een kamertje. Zou het niet aardig zijn om ze kennis te laten maken met een braderie, herdenking of winterfair?”

Nadir Baali wilde namens de PvdA weten wanneer de wethouder met meer informatie gaat komen over het ontwerpbestemmingsplan. “Dat is voorzien voor december 2019, zodat we alle tijd hebben om dit proces zorgvuldig te doorlopen. Ik wil benadrukken dat de verkoop van de grond nog geen voldongen feit is. Er wordt op geen enkele wijze vooruitgelopen op het recht dat u heeft als raad”, aldus wethouder Lepolder.

Foto: De discussie of er 250 arbeidsmigranten gevestigd mogen worden aan de rand van Dinteloord moet nog door de raad gevoerd worden, maar de dorpsraad en WBLD hebben hun stem al laten horen.
Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl