Doorstart van Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen

STEENBERGEN – Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen hoopt maandag 13 oktober bij haar ‘doorstartvergadering’ zoveel mogelijk vertegenwoordigers van bouwclubs uit heel de gemeente, maar afgevaardigden van alle politieke partijen te mogen begroeten, om samen aan een toekomstbestendige oplossing te gaan werken voor de huisvestingsproblematiek waar steeds meer bouwclubs mee te maken hebben of krijgen.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur bij café-zaal De Joosse. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom, stelt voorzitter Lex Adam van de belangenorganisatie nadrukkelijk.

,,We moeten bij een zo breed mogelijk publiek kenbaar maken hoe hoog de nood is en laten zien wat we samen willen bereiken, om het bouwen van carnavalswagens en daarmee de kwaliteit van de optochten te behouden. De bouwclubs mogen niet verloren gaan. Gelukkig zien we dat de gemeente momenteel actief helpt met het zoeken van locaties.’’

Bestuur zoekt kartrekkers van 'buitenaf'

Bedoeling van de stichting is ook dat ‘buitenstaanders’, dus niet-leden van de carnavalsbouwclubs uit de verschillende Steenbergse kernen, de kar gaan trekken. Op die manier wordt eventuele belangenverstrengeling voorkomen. Adam: ,,We hopen dus dat er mensen zijn die carnaval een warm hart toedragen en zich daarvoor op deze manier verdienstelijk willen maken. Bijvoorbeeld oud-leden van carnavalsorganisaties of bouwclubs.’’

Een ander belangrijk streven van de organisatie is het intensiveren van de samenwerking tussen de bouwclubs, waar het gaat om inkopen en bijvoorbeeld ook het gezamenlijk werven van sponsors.

De huisvestingsnood is op dit moment nog altijd het hoogst bij BC Deen en BC Gebeiteld. Eerstgenoemde club kan volgens een schriftelijke mededeling van het college aan de raad tot na carnaval volgend jaar in een loods van de firma Van Trier aan de Dorpsweg in De Heen terecht. Juridische mogelijkheden om alsnog toestemming te verlenen voor het plaatsen van de eigen nissenhut van BC Deen op het speelveld aan de Langeweg of het trapveld van Val Aan, zijn er pertinent niet, aldus B en W.

'Dit is een schijnoplossing voor BC Deen'

John van der Zande van de Heense bouwclub spreekt van een schijnoplossing. ,,De informatie klopt bovendien niet, want ik heb van Van Trier duidelijk begrepen dat we uiterlijk een week voor carnaval weg moeten zijn. Begrijpelijk, want het jaarlijkse carnavalsfeest na de optocht van De Heen wordt namelijk verplaatst van dorpshuis De Stelle naar deze loods. Ook is deze locatie niet voor langere tijd te huur. Daar hebben wij alle begrip voor, maar het betekent wel dat we binnen een paar maanden wéér twee keer heen en weer moeten sjouwen met onze spullen. En we staan straks dus wéér op straat.’'

Volkspartij bekijkt nog wat ze met motie gaat doen

Ger de Neve van de Volkspartij kan nog niet zeggen of het college-antwoord voor zijn fractie afdoende is om de aangehouden motie over de huisvestingsproblemen van de bouwclubs, die van BC Deen in het bijzonder, definitief in te trekken of juist alsnog in te dienen in de raadsvergadering van 30 oktober.

De Neve: ,,Daarover moeten wij ons nog nader beraden. Het antwoord van B en W lijkt ontoereikend, maar we moeten ook maar eens even afwachten wat er komende maandag zoal besproken wordt bij de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen.’’