Discussie over speelautomatenhal is weer open

STEENBERGEN – Het kan morgenavond nog alle kanten op met de discussie in de gemeenteraad over de speelautomatenverordening. Eind vorige maand leek het over en uit, maar een meerderheid van de politieke partijen is toch voorstander van de verordening en in de wandelgangen wordt nu druk geprobeerd om overeenstemming te bereiken over een gebied waarbinnen zich een amusementscentrum mag vestigen.

Achter de schermen lobbyen ook de ondernemers die een gokhal in Steenbergen willen beginnen er lustig op los. De gegadigden zijn Pierre de Jonge uit Breda en CG Leisure uit Middelburg. Eerstgenoemde mikte aanvankelijk zijn pijlen op het pand van café De Babbelaar op de Markt, maar ziet inmiddels mogelijkheden in de Grote Kerkstraat. Zijn concurrent wil een casino onderbrengen in het huidige wokrestaurant op de Westdam.

Het Retail Platform Steenbergen (RPS) heeft in een brief aan het gemeentebestuur laten weten dat de winkeliersvereniging kan leven met de aanwijzing van het volledige ‘assenkruis’ (Markt, Grote Kerkstraat, Kaaistraat, Blauwstraat) als vestigingsgebied voor een gokhal. Een speelautomatenhal is beter dan leegstand, oordeelt RPS.

Burgemeester en wethouders hebben op hun beurt nog advies ingewonnen bij de politie en die is – uit het oogpunt van mogelijke overlast – tegen de komst van een speelautomatenhal op de Westdam en stelt dat alleen de Markt zich hiervoor leent. Dat vond het college sowieso al.

In de commissievergadering van eind november spraken CDA en PvdA zich uit tegen een speelautomatenhal op welke plek dan ook. Steenbergen Anders, D66 en Lijst Ger de Neve steunden op dat moment het collegevoorstel. De VVD hinkte nog op twee gedachten. GB/Dé Lokale Partij en Door! pleitten voor de Westdam. Morgenavond zal er een definitief besluit moeten vallen. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.