De zangers van Mannenkoor ABS hebben hun zangrepetities na lange tijd weer gestart

STEENBERGEN – Sinds vorige week dinsdag komen de leden van Mannenkoor ABS weer bijeen voor hun wekelijkse repetitie. Onder leiding van dirigent Jan Ligtenberg is gestart met de voorbereiding van een varend concert dat in de zomer van 2022 moet plaatsvinden. Dit gebeurt in het kader van het 750 jarig bestaan van de stad Steenbergen. Met het concert wordt verwezen naar het nautisch verleden van de plaats.

“Met de leden van ABS – thans 42 in getal – is in de coronaperiode contact gehouden via een tweewekelijkse nieuwsbrief, waaraan ook de leden actief hebben meegewerkt”, zo laat voorzitter Jan Ooms weten. “Een aantal malen ontmoette men elkaar op een terras en in december 2020 verzorgde het bestuur een attentie bij alle leden thuis”.

Vooral zingen

“Maar vorige week dinsdagavond was het dan weer zover. Repeteren in de Vaert en weer sfeervol aan de bar, waar gastvrouw Jenny als vanouds de mannen hun drankjes toeschoof. En wat voelde dat goed! Begonnen werd met een kort welkom en uitleg over waarvoor gerepeteerd gaat worden de komende maanden. Daarna was het vooral zingen. De 42 mannen lieten zich van hun beste kant horen, zoals van ouds en Jan Ligtenberg, de dirigent, weet nu precies waar er de komende maanden geschaafd moet worden. Het ‘ammezuur’ op peil houden vergt gewoon wekelijkse discipline”.

Nieuwe zangers zijn welkom

Zangers die willen aanhaken bij ABS kunnen op dinsdagavond terecht in gemeenschapshuis De Vaert. Om 19:30 uur wordt een kopje koffie geschonken en wisselen de koorleden ervaringen uit. Om 20:00 uur starten de repetities.
Informatie over het mannenkoor is ook te vinden op de website: www.mannenkoor-abs.nl.