De Heen proost op een positief 2016

DE HEEN – Gezelligheid was troef tijdens de nieuwjaarsreceptie die gemeenschapshuis De Stelle in De Heen zaterdagmiddag organiseerde. Het was ook het moment waarop oude bekenden zich presenteerden in nieuwe rollen.

Om te beginnen waren daar de beide Heense dames Astrid van Elzakker en Sacha Smit die debuteerden als beheerders van het dorpshuis. Maar ook plaatsgenoot Rien Dam was een nieuwe functie aangemeten. Hij sprak de aanwezigen voor de eerste keer toe als voorzitter van het stichtingsbestuur, na eerder jarenlang de rol van secretaris vervuld te hebben. In de voormalige gymzaal proostte hij op het nieuwe jaar. Hij sprak de overtuiging uit dat de metamorfose die De Stelle het afgelopen jaar ondergaan heeft en de komst van de beheersters een positieve impuls aan het dorpsleven gaat geven. De aanwezigen voegden de daad bij het woord en knoopten er nog een paar gezellige uren aan vast.

Foto’s: Dasja Abresch©Steenbergse Courant