De BOA gaat in de pool

STEENBERGEN – Met ingang van 1 september krijgt de Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de Gemeente Steenbergen meerdere gezichten. Vanaf die dag zit hij samen met al zijn collega’s uit de regio in de pool Brabantse Wal en Tholen. Van hieruit kunnen de BOA’s ingezet worden in één van de aangesloten gemeenten.

In december vorig jaar hebben de colleges van Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen opdracht gegeven om de mogelijkheid tot een dergelijk samenwerkingsverband te onderzoeken. Bergen op Zoom is de kartrekker in deze. In de pool zitten alle ambtenaren uit de diverse gemeenten. Het is aan iedere gemeente afzonderlijk om jaarlijks te bepalen hoeveel uur zij eruit onttrekken. De BOA’s voeren taken uit op het gebied van Openbare Ruimte, Milieu en de Drank & Horecawet. De gemeente Tholen neemt alleen uren af om deze laatste taak te vervullen De gemeenteraad heeft daar onlangs besloten geen budget beschikbaar te stellen voor het toezicht op de Openbare Ruimte en Milieu.

Minder kwetsbaar

De voordelen voor het oprichten van een regiopool zijn volgens het college groot: Een efficiëntere en effectievere aanpak door meer samenwerking, is er één van. Maar ook het verkleinen van de kwetsbaarheid van de personele bezetting en het sneller in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. De kosten voor de gemeente Steenbergen blijven nagenoeg gelijk aan de huidige situatie: De huidige BOA is fulltime in dienst en in de nieuwe opzet zal de gemeente een evenredig aantal uren afnemen. Verschil is natuurlijk wel dat bij ziekte en vakantie er nog steeds een BOA door de straten van de gemeente Steenbergen rijdt.

Er zijn ook wel wat minpunten te benoemen. Zo hebben de inwoners van de gemeente niet meer één vast aanspreekpunt. Daarnaast duurt het enige tijd voordat de BOA’s hun weg kennen in alle gemeenten en gewend zijn aan de plaatselijke couleur locale. Nadelen die volgens het college echter niet opwegen tegen de voordelen.

De pool Brabantse Wal en Tholen wordt voorlopig opgezet als pilot. Wanneer de partijen in december positief gestemd zijn, krijgt de pilot een vervolg tot december 2017. Daarna valt het besluit of de een blijverdje is.