D66 wil slagboom bij oostelijke sluiproute in Dinteloord

DINTELOORD – Fractievoorzitter Tim Huisman van D66 legt zich namens zijn fractie niet neer bij het antwoord dat hij van b en w kreeg op vragen over de sluiproute voor het verkeer dat langs de Molenweg en Molendijk naar het Dinteloordse industrieterrein rijdt. Hij vraagt om een automatische slagboom om dit sluipverkeer te weren.

Begin december kwamen er D66-vragen over ‘een permanente verkeersoverlast bij de Molendijk, ter hoogte van het viaduct’. Dit vanwege klachten van omwonenden die de D66-fractie bereikten. De fractie vroeg wanneer hiervoor een goede en duurzame oplossing komt en om toezicht van politie of boa’s. Het antwoord van het college dat gebleken is dat het grootste gedeelte van het verkeer over de Molenweg bestemmingsverkeer is en dat het om te kleine aantallen gaat om ingrijpende maatregelen te treffen en dat het de aandacht heeft van de politie, vindt D66 ‘te vlak’. De fractie stelt dat het probleem ontkend wordt en stelt een automatische slagboom ‘als beste oplossing’ voor. Het college wordt gevraagd nieuwe metingen uit te voeren, omdat de eerdere meting ‘verouderd en onjuist is’.