D66 kreeg antwoord op vragen over situatie van Heemskerkstraat

STEENBERGEN – De fractie van D66 Steenbergen stuurde een aantal vragen over de volgens deze partij gevaarlijke situatie waarvoor vrachtwagens zorgen die niet kunnen parkeren op het daarvoor bestemde terrein aan de Van Heemskerckstraat. Het college van b en w gaf antwoorden.

Er liggen inderdaad materialen opgeslagen op de parkeerplaats die bestemd zijn voor de aanleg van glasvezel Deze zullen rond eind mei weg zijn. De locatie wordt dagelijks vanwege toezicht op de noodverordening gecontroleerd. Er worden niet echt onveilige situaties geconstateerd en mocht dat wel het geval zijn, dan zal er worden opgetreden.

Zachte plannen

De parkeerplaats blijft voorlopig parkeerplaats als zijn er zachte plannen voor woningbouw, maar er zijn drie eigenaren van de grond en het zal nog even duren voor dat de plannen concreet worden. Op termijn wil het college de parkeerplaats saneren en de suggestie van de carpoolplaats die D66 doet wordt als een interessante locatie gezien in combinatie met snelweg- en mobiliteitsvoorzieningen.