D66 en Volkspartij stellen vragen over woningbouw in gemeente Steenbergen

STEENBERGEN – De fracties van Volkspartij en D66 stellen het college van burgemeester en wethouders vragen over de woningbouw in Steenbergen voornamelijk toegespitst op de bouw van starterswoningen.

De partij 66 begint haar vraagstelling met het verzoek om een onderzoek te doen naar ‘de werkelijke woonbehoefte van huur- en koopsectoren in de kernen. En de partij wil weten waar deze zijn omschreven in de visies en of er terugkerende onderzoeken zijn. D66 wil ook weten waar de vrije kavels in de gemeente Steenbergen liggen en vraagt om informatie hierover. Vervolgens wil de partij horen hoe er om wordt gegaan met verzoeken voor starterswoningen, de behoefte en of er starters naar andere gemeenten vertrekken.
Volkspartij stelt dat er een sterke behoefte is aan starterswoningen en vraagt het college of dit er ook zo over denkt.

“Niet genoeg aandacht”

“D66 merkt op dat starters de laatste jaren niet genoeg aandacht hebben gekregen en vraagt het college of dit deze mening deelt. Vervolgens wil de partij weten of er voor starters kan worden gebouwd ‘op de vrije gronden die de gemeente in haar bezit heeft’ en of er met de woningstichtingen op korte termijn overleg kan worden gevoerd om meer startershuurwoningen te creëren of bestaande huurwoningen als starterswoningen te verkopen.
Eenzelfde idee leeft bij de Volkspartij. Die vindt dat de starters zijn overgeslagen of vergeten bij bouwprojecten in de gemeente Steenbergen.

‘Mandje van Steenbergen?’

Volkspartij wil van het college horen hoe de zaken er voor wat starterswoningen betreft voor staan en is benieuwd hoe het college van burgemeester en wethouders de zaken voor dit en de komende jaren gaat aanpakken.
D66 wil dat er gesprekken worden opgestart met marktpartijen om starterswoningen – bijvoorbeeld als betaalbare prefab – te realiseren. In de brief met vragen tipt de partij tevens ‘het mandje van Steenbergen aan’ waarin 130 woningen zitten die nog gebouwd moeten worden als compensatie voor de komst van het kassengebied en ook hier worden vragen over gesteld.