Coulance gevraagd ten bate van verkoop gemeentelijk monument

STEENBERGEN – De fracties van Door! en Lijst Ger de Neve hebben er bij het college op aangedrongen om ‘enige coulance’ te betrachten, en indien mogelijk zelfs meer dan dat, voor het pand aan de Kaaistraat 14. De vroegere winkel van de familie Léautaud blijkt al vier jaar onverkoopbaar.

Er zijn al veel gegadigden geweest, maar onder meer vanwege de gemeentelijke monumentenstatus die in ieder geval op het voorste gedeelte rust, stuiten de plannen van de potentiële kopers telkens op onoverkomelijke bezwaren bij de gemeente.

De raadsleden Wilma Baartmans van Door! en Ger de Neve reageerden woensdagavond in de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte&Economie en Mens&Maatschappij op een ingekomen brief van de erfgenamen, gericht aan zowel het college als de raad.

,,We moeten inspelen op de wensen van marktpartijen en voorkomen dat er nog meer winkelpanden leeg blijven of te koop komen te staan,’’ aldus De Neve.

Op de plek van het onderhavige pand – bestaande uit een winkel, woonhuis en werkplaats – zijn volgens wethouder Bert van Kesteren binnen het geldende bestemmingsplan ‘tal van mogelijkheden’. Hij beweerde in de commissie dat er deze week nog overleg was geweest met de eigenaren en dat de bal nu weer bij hen ligt.

De Neve attendeerde de wethouder vervolgens op een e-mailbericht van de betrokken familie, dat hij tijdens de vergadering op zijn tablet zag binnenkomen. Daaruit bleek volgens De Neve dat het kennelijk al vaker uitgestelde gesprek wederom was opgeschort.

Waarop Van Kesteren beloofde dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak zal worden gemaakt en dat is inmiddels ook gebeurd.