Controle levert veel wanbetalers op

STEENBERGEN – Bij een gezamenlijke actie van de politie en de belasting zijn gisteren veel achterstallige betalers tegen de lamp gelopen.

In en rondom Steenbergen werden 9000 auto’s gecontroleerd. In twaalf gevallen bleken bestuurders nog een bedrag aan gemeentelijke belastingen open te hebben staan. Dat leverde een totaal aan 2300 euro op.

De rijksbelastingdienst had veertien ‘hits’ à 1500 euro (alles bij elkaar dus 18.000 euro,) met betrekking tot niet betaalde BPM, een belastingsoort die je verschuldigd bent wanneer je als ingeschrevene in Nederland in een auto met buitenlands kenteken blijft rijden.

Twee auto’s werden weggetakeld omdat er geen belasting voor betaald bleek te zijn en twee bestuurders moesten samen nog voor 570 euro aan openstaande boetes voldoen. Daarnaast zijn er bij de grootscheepse controle-actie ook nog negen bekeuring uitgeschreven voor verschillende, lichte verkeersvergrijpen.