Commissie buigt zich over bezwaren tegen In4outdoor

NIEUW-VOSSEMEER – Een twintigtal inwoners van Nieuw-Vossemeer verscheen vanmorgen voor de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Steenbergen om tekst en uitleg te geven bij hun bezwaren tegen de vergunningverlening door de Gemeente Steenbergen aan In4outdoor. Het bedrijf van initiatiefneemster Leonie ten Hove wil aan de Boerengorseweg, aan de rand van de kern, een natuur-educatief centrum oprichten waar activiteiten voor, met name, de jeugd worden ontplooid.

De lijst bezwaren die de omwonenden hebben tegen realisatie van dit plan – gesitueerd in de spie van de Molendijk/Tolsedijk/Boerengorseweg (de groene ‘driehoek’ rechts op de foto achter het woonwagenkampje) – is lang en omvangrijk. Volgens de bezwaarmakers heeft de gemeente de bestaande regelgeving en nieuw beleid niet goed toegepast en is de vergunningverlening onvoldoende onderbouwd. Zij vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met hun belangen en vrezen aantasting van hun woongenot door geluidsoverlast, toenemende verkeersdrukte en verslechtering van hun huidige uitzicht over de weilanden en akkers. Zij beschuldigen de gemeente van het stelselmatig “kneden en rekken” van de regels om het de aanvrager naar de zin te maken.

Belangen afgewogen

De gemeente is echter van mening dat er binnen de kaders van het beleid voldoende rekening is gehouden met de belangen van de omwonenden. “Het betreft een recreatieve ontwikkeling die past binnen het beleid van de gemeente op een passende locatie. Alle belangen zijn daarbij afgewogen. De ontsluitingswegen zijn uitstekend, alle woningen liggen op ruime afstand van het bedrijf en qua geluidsoverlast voldoet het plan ook gewoon,'' aldus een ambtenaar tijdens de hoorzitting.

Goed initiatief

De bewoners maken zich anderzijds ook druk over de veiligheid van de kinderen bij In4outdoor. Het hoofdgebouw, een Finse Kota, kan in brand vliegen; in de paddenpoel kunnen kinderen verdrinken en de oversteek van de provinciale weg naar het terrein van In4outdoor is levensgevaarlijk, zo voerden zij aan.

'Ieder kind in Nieuw-Vossemeer kent het gevoel van gras onder de voeten'

De bewoners twijfelen bovendien aan het voornemen van In4outdoor om zich toe te gaan leggen op de natuureducatieve ontwikkeling van kinderen en volgens één van de bezwaarmakers is daar ook geen behoefte aan. ,,Ieder kind in Nieuw-Vossemeer kent het gevoel van gras onder voeten. En als ze dat niet kennen dan ligt het aan de ouders.”

De bezwaarmakers vrezen dat het plan uitgroeit tot een intensieve recreatievorm, met alle ellende voor hun woongenot van dien.

Dit alles neemt overigens niet weg dat zij het op een andere locatie een goed initiatief zouden vinden.

'Ga kijken, dan zult u zien dat het nergens over gaat'

Toekomstig buurman Cees van Kempen nam juist het op voor In4outdoor. ,,Ik ben oprecht van mening dat het perspectief volledig verloren  gaat. Van alle bezwaren die ik gehoord heb,  vind ik alleen de gevaarlijke oversteek van de Molendijk steekhoudend. Maar dat is een probleem dat niet aan In4outdoor toegeschreven mag worden.” Richting de leden van de bezwaarschriftencommissie adviseerde hij: “Ga alstublieft ter plekke kijken, dan zult u zelf zien dat het echt nergens over gaat.”

Namens het bedrijf In4 Outdoor voegde Raymond Kempkens daar aan toe: “De bezwaren die ik hier hoor zijn veelal emotioneel van aard en doen geen recht aan de aard van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de vergunning.”

Advies aan B en W

Na afloop van de openbare hoorzitting boog de bezwaarschriftencommissie zich in beslotenheid over de kwestie. Zij brengt een schriftelijk advies uit aan het college, dat niet verplicht is om dit op te volgen. Het besluit van B en W naar aanleiding van dit advies zal naar verwachting nog wel enige tijd op zich laten wachten. 

Eerder vroegen de bezwaarmakers al een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank in Breda, met de bedoeling de voortgang van het project ‘on hold’ te zetten. Op aanraden van de rechter probeerde de gemeente te bemiddelen tussen beide partijen, maar dat is niet gelukt.