College zegt geen kapvergunning voor Kruispoortbomen te kunnen verlenen

STEENBERGEN – In een mededeling aan de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten dat er geen kapvergunning voor de platanen aan de Kruispoort zal worden verleend. De raad had hiervoor in juni 2017 een motie over aangenomen. Toen gaf het college al aan de bomen niet te willen kappen. Zij staan op de lijst van waardevolle en monumentale bomen en kunnen slechts worden geveld als er werkelijk sprake is van een onveilige situatie.

Om geen problemen met de raad te krijgen besloot het college dat er slechts gedeeltelijk uitvoering zou worden gegeven aan de motie tot kap. Het college zegde toe een omgevingsvergunning aan te vragen en wilde de reacties daarop afwachten. Die aanvraag liet vervolgens een jaartje op zich wachten vanwege een ‘vleermuizenonderzoek’ dat moest worden uitgevoerd. “Omdat dit onderzoek een jaarrond onderzoek is kon de aanvraag pas op 31 juli 2018 worden beoordeeld”, laat het college de gemeenteraad nu weten.

“Geen onveilige situatie”

En vervolgens werden de aanvragen voor de omgevingsvergunningen voorgelegd aan een externe deskundige – Cobra Adviseurs. Deze concludeert op haar beurt dat het kappen slechts is toegestaan wanneer er sprake is van een onveilige situatie en dat is niet het geval zo wordt gesteld.

“Op basis van het huidige kader heeft ons college geen mogelijkheid de aanvragen te verlenen en de bomen te verwijderen. Daarom is besloten de aanvragen te weigeren”.

Jaarlijkse controle

Wel zegt het college toe dat ze aan de algemene zorgplicht wil voldoen en de bomen een jaarlijkse controle op hun vitaliteit gaat geven. En – omdat burgemeester en wethouders op hun klompen aanvoelen dat de direct omwonenden het hier niet mee eens zullen zijn – wijst het college op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift.

Wordt vervolgd

De omwonenden hebben tijdens dit langdurige proces zeer duidelijk aangegeven dat ze zowel denken dat er wel een onveilige situatie is als dat er behoorlijk overlast van de bomen is. Daarnaast is er de vraag of een herplant met fatsoenlijke bomen niet voor een visueel prettigere situatie kan zorgen. Wordt dus vervolgd, zo mag worden verwacht.

Tekst en foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl