College stopt gereduceerde extra huishoudelijke ondersteuning

STEENBERGEN – Sinds 2015 konden inwoners met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning extra ondersteuning tegen een laag tarief inkopen (HHT-regeling). In 2017 werd dit ook mogelijk voor geregistreerde mantelzorgers. Die mogelijkheid stopt nu, zo beslist het college van burgemeester en wethouders. Ze wil het budget nu gebruiken om de meest kwetsbare mantelzorgers te ondersteunen.

Dit laat het college de gemeenteraad in een mededeling weten. Het betekent dat inwoners met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning deze blijven behouden, maar dat ze niet langer zelf extra uren tegen een laag tarief kunnen inkopen.
Het geld dat hieraan werd uitgegeven moet nu gaan naar mantelzorgers die zogenaamde ‘boven-gebruikelijke zorg’ moeten verlenen. Bijvoorbeeld een gezinslid dat meer taken op zich moet nemen dan in een gemiddelde gezinssituatie mag worden verwacht.
Volgens het college moet er maatwerk komen voor deze mantelzorgers en in een gesprek bij Vraagwijzer wordt bepaald voor wie dit noodzakelijk is.

‘Verkeerde communicatie’

Partij Gewoon Lokaal! heeft naar aanleiding van deze raadsmededeling de nodige artikel 40-vragen. De partij betreurt de verkeerde communicatie richting de mantelzorgers. Die ontvingen volgens Gewoon Lokaal! een brief waarin stond dat de toelage per 1 april 2019 komt te vervallen. Maar dat nergens in deze brief wordt aangegeven daar er een nieuwe maatregel voor in de plaats komt en dat er een gesprek volgt met Vraagwijzer. De partij wil weten waarom dit zo is gecommuniceerd en welke acties worden ondernomen om de mantelzorgers op de hoogte te brengen van de juiste informatie. Volgens Gewoon Lokaal! heeft de verkeerde communicatie voor onrust gezorgd en draagt deze er niet aan bij dat de mantelzorger zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Tot slot wil de partij van het college weten hoe dit in het vervolg wordt voorkomen.