College levert sluitende Begroting 2018 af

STEENBERGEN – Tot tevredenheid van het Steenbergse college is de Begroting 2018, het huishoudboekje van de gemeente, sluitend afgeleverd. Wel waarschuwen burgemeester en wethouders dat oplettendheid geboden is want de financiële gevolgen van toekomstig beleid zijn nog niet goed zichtbaar. De gemeente wil de komende jaren meer grip krijgen op eventuele risico’s door daar een compleet beeld van te vormen. “Het paard moet achter de wagen uit en weer voorop gaan lopen,” aldus Marijke Vos, wethouder financiën.

Een dergelijke inventarisatie zou ertoe kunnen leiden dat er in de toekomst structureel meer geld nodig is om goed inhoud te kunnen geven aan beleid. Een zorg voor burgemeester en wethouders die vanmiddag hun laatste begroting in de huidige samenstelling presenteerden. Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 treedt er een nieuw college aan.

Aan de slag

Onderaan de streep van de gemeentelijke begroting staat dit jaar een kleine plus van 35.000 euro. Dit bedrag loopt op naar 68.000 euro in 2021. “Dat is mooi,” reageert Marijke Vos, wethouder financiën, “toch is er ook reden voor zorg. Net zoals andere gemeenten hebben we te maken met tegenvallers in de uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd. We kunnen op dit moment nog niet goed voorspellen wat er de komende jaren gaat gebeuren. En met de toenemende vergrijzing in zicht wordt dat nog lastiger. We willen beter vooruit kunnen kijken en de flexibiliteit in onze financiën verhogen. Daar gaan we snel mee aan de slag.”

Afvalstoffenheffing

in de collegeperiode die nu aan het eind van zijn houdbaarheidsdatum komt, is de stijging van de lokale heffingen onder het niveau van de landelijke inflatie gebleven. De komende periode komt daar wel een stijging van de afvalstoffenheffing met tien euro per aansluiting bij. Een van de oorzaken is het omgekeerd inzamelen dat vanaf 1 januari zijn beslag krijgt in de gemeente Steenbergen, maar dat is niet de enige reden. Ook de kosten van transport en verwerking van de afvalstromen  vallen hoger uit, “Het college doet er alles aan om de lasten zo laag mogelijk te houden maar dat hebben we niet altijd zelf in de hand. We hebben te maken met veel onzekerheden in een branche die volop in beweging is. Wat we als samenleving wel in de hand hebben is het terugbrengen van de hoeveelheid restafval. Samen kunnen we dat tot een succes maken.”