Coalitie klaar om schouders eronder te zetten

STEENBERGEN – Draagvlak, stabiliteit en vertrouwen: dat zijn de drie belangrijkste uitgangspunten geweest in de coalitiebesprekingen van de afgelopen maanden. Het coalitiekakkoord van Gewoon Lokaal!, VVD en CDA werd dinsdag gepresenteerd en schetst in hoofdlijnen waar het college zich de komende vier jaar voor gaat inzetten. “In de vorige periode is er een hoop in de steigers gezet, daar gaan we nu concreet mee aan de slag. Het akkoord is evenwichtig en ambitieus”, aldus Maurice Remery van Gewoon Lokaal!

Een belangrijke verandering die inmiddels al is ingezet, is dat de burger leidend is bij initiatieven, in plaats van de overheid. Als er vanuit een wijk bepaalde ideeën zijn over bijvoorbeeld speeltoestellen, sluit de ambtenaar zich erbij aan om te kijken wat er mogelijk is. “We willen meer van binnen naar buiten, op locatie met de burgers praten. Die trend van dichter op de gemeenschap zitten willen we gaan voortzetten de komende tijd”, zegt Jeroen Weerdenburg (CDA). 

Gras en bijen

Een van de thema’s in het coalitieakkoord is het armoedebeleid. Wilma Baartmans (Gewoon Lokaal!) wil zich daarvoor gaan inzetten. “Er is al veel gereedschap beschikbaar, maar het is nog niet genoeg bekend bij de inwoners. Ik heb ook ideeën om naar scholen te gaan om daar met kinderen over het probleem te praten. Die kunnen al best meepraten over dit onderwerp. Ook mag de gemeente nog veel gevarieerder worden als het om groen gaat, zo stelde Baartmans. “Gras is saai; er is zoveel meer mogelijk. En we moeten gebruik maken van expertise in onze eigen gemeenschap; bijvoorbeeld als het over bijen gaat.”

Criminaliteit

Wat betreft het onderwerp veiligheid wil het college meer gebruik gaan maken van mobiele camera’s. “Die verhogen de veiligheid en pakkans, en hoeven niet eens zichtbaar te zijn”, stelt Kees Gommeren (VVD). Ook is het plan om de boa’s meer in te zetten in de avonduren, omdat criminaliteit nu eenmaal niet alleen tussen 9 en 17 uur plaatsvindt. 
Petra Lepolder (VVD) mag naast recreatie en toerisme ook “het totale pakket economie” voor haar rekening nemen en krijgt daarnaast financiën erbij. “Daarbij vind ik het belangrijk om onder aan de streep te kijken of we de middelen goed ingezet hebben, in plaats van alleen maar naar de cijfertjes te kijken.”

AFC 

Heet hangijzer is de mogelijke uitbreiding van het Agrofood cluster Nieuw Prinsenland (AFC). Niet alle partijen in de coalitie denken daar hetzelfde over. “Het klopt dat daar de nodige pittige discussies over zijn gevoerd, maar in het akkoord wordt dan ook gesproken over doorontwikkeling. Dat houdt niet automatisch in dat het kassengebied wordt uitgebreid”, aldus Baartmans. 
Wethouder Lepolder wilde hier overigens wel aan toevoegen dat zij juist kansen ziet bij het AFC als het gaat om het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid.
 
De andere wethouders in het college zijn Esther Prent (Gewoon Lokaal!) en Koos Krook (CDA). Prent wordt wethouder voor de kernen en krijgt onder andere jeugd, gezin en sport in haar portefeuille. “Die onderwerpen passen bij wie ik ben”, aldus Prent. 
Koos Krook is nu nog wethouder in de gemeente Neerijnen en gaat zich vooral inzetten voor het sociale domein en de zorg. Hij woont in Made maar dat hoeft volgens hem geen belemmering te zijn. “Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de mensen zien dat je je ergens voor inzet. Ik ben misschien nog niet zo lang in beeld, maar voel me hier al wel thuis.”

Op 5 juli wordt het coalitieakkoord besproken in de raad. De oppositiepartijen hebben het concept al voor de presentatie ontvangen. Ze mochten op- of aanmerkingen plaatsen maar daar heeft geen partij gebruik van gemaakt.

Foto: Het coalitieakkoord met de titel ‘Gewoon samen doen!’ kan volgens Cors Zijlmans rekenen op een breed draagvlak binnen de raad. “We willen wel graag over 4 jaar kunnen zeggen dat we de klus geklaard hebben.”

Door: Nicole van de Donk