Buurtpreventie wil WhatsApp-groep in Kruisland

KRUISLAND – De Dorpsraad Kruisland heeft in samenwerking met het plaatselijke buurtpreventieteam besloten de mogelijkheid te bekijken om een Alert/WhatsApp-groep op te gaan zetten in het dorp. Het buurtpreventieteam is inmiddels ruim drie jaar met redelijk succes actief in de bebouwde kom van de kern, een Alert/WhatsApp-groep wordt gezien als een manier om de veiligheid in Kruisland nog verder te vergroten. Ook inwoners van het buitengebied kunnen hieraan meedoen. Nadere informatie is te vinden op www.buurtpreventiekruisland.nl (onder het kopje mededelingen). Aanmelden is ook mogelijk via deze website, of door een mailtje te sturen naar buurtpreventie.kruisland@ziggo.nl