Bouwplan Laurentiusdijk afgekeurd door Provincie

WELBERG –Bijna drie decennia probeerde Johan de Korver van de Welberg om op een perceel grond aan de Laurentiusdijk op het dorp een woonbestemming te krijgen. Tevergeefs, tot de raad er in 2015, op voordracht van de Volkspartij, eindelijk mee instemde. Het college zorgde voor verdere uitvoering waarna de goedkeuring van de provincie nog slechts een formaliteit zou moeten zijn. Het pakt echter anders uit nu de provincie tegen elke verwachting in met een negatief oordeel komt. Deze week besprak De Korver met wethouder Petra Lepolder hoe het verder moet.

Het plan aan de Laurentiusdijk behelst drie percelen van ieder drieduizend vierkante meter groot. Een derde daarvan krijgt de bestemming wonen, de rest mag alleen ingericht worden als tuin of paardenwei. Althans, dat was de bedoeling want de provincie oordeelde dat het plan niet voldoet aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de provinciale verordening Ruimte en aangepast moet worden.

Dwaasheid

“Het perceel ligt volgens de provincie in het buitengebied. Belachelijk,” reageert de Korver. “Op de grond van mijn buurman, verder van het centrumgebied, is net een vergunning afgegeven voor een nieuw te bouwen woning. Belachelijk. Ook de advocaat die ik inmiddels in de arm heb genomen noemt het dwaasheid.”

Afgehaakt

De verwachting van de grondeigenaar is dat het probleem uiteindelijk wel wordt opgelost. “Maar dan zijn we zo weer een jaar verder. Het moet nu maar eens een keertje klaar zijn. De belangstellenden die zich bij mij gemeld hadden, zijn inmiddels alweer afgehaakt omdat het te lang ging duren. Begrijpelijk.” De Korver is op meer dan een manier gedupeerd. Op een van de percelen wil hij namelijk een woning voor zijn gezin bouwen.