Blij van de hei

Na alle nieuwjaarsbijeenkomsten stonden vorige week de heidagen met het college en de raad – afzonderlijk van elkaar – bovenaan mijn agenda. Vanuit mijn rol als voorzitter van zowel het college als de raad, kijk ik altijd erg uit naar deze dagen, die zich afspelen buiten het gemeentehuis.
Het zijn namelijk mooie gelegenheden om met elkaar – buiten de formele vergadersetting – van gedachten te wisselen over alles waar we mee bezig zijn. Over de toekomst van onze mooie gemeente. Wat willen we samen bereiken? En hoe gaan we dat aanpakken? Vanuit mijn positie boven de partijen, kan ik tijdens de heidagen mede richting geven aan dit democratische proces. 
Heidagen zijn er ook om elkaar een spiegel voor te houden en elkaar hardop te bevragen hoe we samenwerken aan belangrijke thema’s zoals integriteit. 
In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik nadrukkelijk vertrouwen als thema voor dit jaar benoemd. En niet zonder reden.
We moeten er immers op kunnen vertrouwen dat we elkaars standpunten respecteren. Net als in de college- en raadsvergaderingen, is het op de hei zeker niet verboden om kritisch te zijn, integendeel. Zolang dat in goede harmonie en met wederzijds respect gebeurt, brengt ons dat geheid verder in de vaart der volkeren. 
Juist zulke heidagen wordt benut om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Het is een compliment waard dat partijgrenzen dan al snel naar de achtergrond verdwijnen en iedereen bereid is om verschillen te overbruggen.
Al onze bestuurders doen dit in het belang van onze gemeenschap. Want onze enige legitimiteit is dat we allemaal ten dienste staan van u. Voor u doen we de dingen die we doen, zo goed mogelijk, elke dag weer. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Vertrouwen in elkaars expertise, ervaring én dat we met z’n allen het beste voor hebben met elkaar en met onze samenleving.
Ik heb er na deze inspirerende bijeenkomsten, die mij veel energie hebben gegeven, dan ook alle vertrouwen in dat we aan een dijk van een jaar begonnen zijn. Een trots gevoel dat ik bij deze graag met u deel, in het volste vertrouwen dat ook wij op elkaar kunnen bouwen.
Gegroet,
Ruud

Burgemeester Ruud van den Belt schrijft – in de huis aan huis-edities van Steenbergse Courant – een column over alles wat hem bezighoudt in onze gemeenschap. Reageren kan via burgemeester@gemeente-steenbergen.nl