Bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten Dinteloord verloopt chaotisch

DINTELOORD – De inloopbijeenkomst over de plannen voor de huisvesting van 250 arbeidsmigranten in Dinteloord is gisteravond tumultueus verlopen. Initiatiefnemer Flex-Employment en de gemeente hadden in Brasserie Thuis! drie gespreksrondes op verschillende tijden georganiseerd waar belangstellenden zich vooraf voor konden inschrijven. De Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) heeft echter de afgelopen tijd flyers verspreid waarin aan alle bezorgde Dinteloorders een oproep werd gedaan om zich om 19 uur bij Thuis te melden. Tot hun ontzetting mochten ze echter niet naar binnen.

Uitzendbureau Fley-Employment en de gemeente wilden met maximaal tien personen aan drie verschillende tafels in gesprek gaan, om zo iedereen de kans te geven zijn of haar vragen te stellen. Voor een grote groep Dinteloorders was er om 19 uur dus geen plek in de zaal. De rij stond tot op de stoep voor Thuis!. “Dat vind ik dus belachelijk; ze hadden toch kunnen weten dat er veel mensen op af zouden komen. Ze hadden het beter in een grotere zaal kunnen houden”, zegt Renee Gerritsen die voor de dichte zaaldeur staat te wachten. “En om de mening van de Dinteloorders te horen hoeven ze dit niet te organiseren: iedereen die ik ken is tegen”, zo vertelt Janny van Schaik.

Integreren 

Frans-Jan Moonen van WBLD onderbrak direct de gesprekken om aandacht te vragen voor de wachtende mensen buiten. Sjoerd de Bot van Flex-Employment stelde echter dat hij onmogelijk 300 man tegelijk te woord kon staan, maar beloofde dat iedereen aan de beurt zou komen. Ook wethouder Petra Lepolder deed een oproep om de beschikbare tijd vooral nuttig te gebruiken voor de inhoudelijke discussie. Aan de tafels kwamen alle aspecten van de plannen aan de orde, zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid en omvang van de huisvesting. Er waren ook inwoners die zich afvragen of deze arbeidsmigranten wel willen integreren, omdat ze toch vaak maar kort hier verblijven. Volgens Lepolder is dat een misvatting en blijven de meesten wel degelijk langer en zou die groep wel interesse hebben om bijvoorbeeld lid te worden van een sportvereniging. 

Redelijk gesprek 

En op de suggestie dat huisvesting op het bedrijf zelf moet plaatsvinden in plaats van op de locatie aan de Noordlangeweg, kon de wethouder antwoorden dat er maximaal veertig personen op een agrarisch bedrijf mogen worden gehuisvest. En op het AFC mag dat helemaal niet vanwege strenge milieuregels. “Met de grote hoeveelheid arbeidsmigranten die er zijn en nog zullen komen, redden we het daar niet mee”, aldus Lepolder.

Buiten de zaal dropen de meeste niet-aangemelde Dinteloorders af. Slechts een klein groepje bleef wachten tot ze na een uur naar binnen mocht voor een extra gespreksronde. Sjoerd de Bot van Flex-Employment zei dat er nog meer inloopavonden georganiseerd zullen worden als daar behoefte aan is omdat hij open staat voor geluiden vanuit Dinteloord. “Het moet alleen wel een redelijk gesprek blijven, want anders blijven we in hetzelfde kringetje draaien van onderbuikgevoelens in plaats van argumenten.”

Gesprek ‘gekaapt’

Projectleider Kees Kerstens van de gemeente zegt vooraf contact te hebben gehad met de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) met het verzoek om toch vooral tegen hun achterban te zeggen dat ze zich moesten aanmelden voor een gespreksronde. Maar volgens woordvoerder Leon Aanraad was de aanmelding niet verplicht en willen de meeste mensen bovendien niet hun emailadres geven aan Flex-Employment. 

Er waren op de avond ook een aantal leden van de gemeenteraad aanwezig die hun oor te luisteren wilden leggen in voorbereiding op het debat in de raadszaal. Dennis van Agtmaal van Gewoon Lokaal! betreurde het dat volgens hem het gesprek ‘gekaapt’ werd door leden van de WBLD die de boventoon voerden. “Het gaat er juist om dat we de verschillende meningen horen. Gelukkig is dat toch wel gelukt aan de tafels.”

Foto 2 en 3: Bij Brasserie Thuis! stond gisteravond een rij mensen te wachten om binnengelaten te worden in de zaal. De initiatiefnemer en gemeente wilden echter met kleine groepen tegelijk de gesprekken voeren over de plannen voor huisvesting voor arbeidsmigranten.

Tekst en foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl