Bibliotheek Steenbergen in zwaar weer

STEENBERGEN – De bibliotheek in Steenbergen verkeert in financiële nood. Er dreigt een fors tekort voor 2018 waardoor er per direct al maatregelen genomen zijn. De bibliotheek aan de Blauwstraat is nog maar elf uur per week geopend en alle extra activiteiten worden geschrapt. Wethouder Prent heeft volgende week een gesprek met de directie van bibliotheek het Markiezaat om over de ontstane situatie te praten. “Wat de gemeente betreft zijn de huidige openingsuren onder het minimum en streven we ernaar om die volgend jaar weer terug op peil te hebben”, aldus een woordvoerder. 

Naast het terugschroeven van de openingsuren zal de bibliotheek in 2018 ook geen nieuwe boeken en media meer aanschaffen en worden waar mogelijk tijdelijke contracten van medewerkers stopgezet. “Het is echt een wake-up call; we zitten aan de grens van onze mogelijkheden. We hebben de afgelopen jaren overal bezuinigd waar mogelijk en nu merken we de gevolgen daarvan. Ziekte kan niet meer worden opgevangen en onze uitleencollectie is te klein”, zegt Harry van der Klink, directeur van bibliotheek het Markiezaat. 

Bibliotheek op School

De gemeenteraad is inmiddels via een mededeling op de hoogte gebracht van de beroerde financiële situatie van de Steenbergse bieb. Afgelopen januari is bij de behandeling van het nieuwe beleidsplan door de raad besloten om de komende vier jaar niet verder te bezuinigingen op de bibliotheek. Maar om de bieb overeind te houden in de toekomst zal er waarschijnlijk geld bij moeten. Juist omdat er een nieuwe weg is ingeslagen met het initiatief ‘Bibliotheek op school’ waarvoor onlangs in Dinteloord op basisschool De Regenboog al een bibliotheek is geopend. Het plan is om dit op basisscholen in alle kernen te doen, maar daar is nu geen budget meer voor. 

Afgeslankte vorm

“Terwijl het zo enorm belangrijk is in onze regio waar het percentage laaggeletterden zo hoog is. Niet alle ouders gaan met hun kinderen naar de bibliotheek, maar op deze manier kunnen we ze toch bereiken”, legt Van der Klink uit. Hij benadrukt wel dat hij het net zo belangrijk vindt om de bibliotheek open te houden voor de andere doelgroepen. “Het zou misschien wel in een afgeslankte vorm kunnen waarin we samenwerken met andere partners op het gebied van welzijn. We moeten toekomstbestendig worden, dus niet alleen naar 2019 kijken maar zeker ook naar de jaren daarna.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl